Spațiul Schengen are un nou model de guvernanță

Spațiul Schengen are un nou model de guvernanță

Spațiul Schengen va fi guvernat de acum înainte pe modelul unor cicluri anuale, plecând de la identificarea problemelor cu care se confruntă această instituție europeană și mergând mai departe la împărțirea responsabilităților și luarea măsurilor necesare.

Acest nou proces va fi coordonat și impulsionat de coordonatorul Schengen din partea Comisiei Europene, cu participarea statelor membre. Graficul de mai jos indică care sunt etapele principale ale ciclului anual Schengen, plecând de la adoptarea raportului privind starea acestui proiect, care, pe lângă probleme, verifică și starea implementării Strategieii Schengen, la evaluarea implementării priorității acestor cicluri anuale:

imagine: State of Schengen Report 2022

În primul ciclu anual Schengen, sunt incluse trei priorități principale pentru 2022-2023: 1. îmbunătățirea managementului frontierelor externe; 2. asigurarea că situația actuală a controlurile interne de frontieră sunt măsuri de ultim resort menținute pentru o perioadă limitată și însoțite de măsuri de soluționare a acestei probleme; 3. consolidarea securității interne prin îmbunătățirea cooperării polițienești în Uniunea Europeană; și 4. îmbunătățirea cadrului legislativ prin adoptarea noilor inițiative privind codul Schengen, cooperarea polițienească și noul mecanism de verificări.

Un comentariu este necesar în legătură cu a doua prioritate: fiind bazat pe stat de drept, această prioritate derivă din obligația stabilită autorităților europene de către Curtea de Justiție a UE, care a spus că măsurile de control la frontieră internă interiorul Schengen trebuie să fie extraordinare, de aici și caracterul „de ultim resort” al acestor măsuri și nevoia de reveni la situația ordinară. Conform raportului, din 2015, controalele la frontieră în interiorul granițelor interne din spațiul Schengen au fost introduse de aproximativ 280 de ori pentru a face față crizei refugiaților, pentru lupta împotriva terorismului și pentru limitarea răspândirii virusului COVID-19.

Aceste trei obiective ar trebui să fie îndeplinite prin intermediul a unor acțiuni precum: adoptarea și implementarea cadrului politic multianual pentru managemnetul european integrat de frontieră; asigurarea în mod sistematic a controalelor la frontierele externe Schengen pentru toți călătorii; implementarea unei noi arhitecturi IT și asigurarea interoperabilității mangementului frontierilor până în 2023; aplicarea unui nou mecnaism de evaluare și monitorizare a Scehngen; asigurarea implementarăii depline a mandatelor Frontex și Europol; consolidarea sistemelor naționale de returnare; utilizarea instrumentelor disponibile de cooperare polițienească transfrontalieră și eliminarea tuturor controalelor de durată la frontierele interne.

Raportul Comisiei Europene către colegislatorii UE, către Comitetul Regiunilor și către Comitetul Economic și Social este disponibil la adresa aceasta.

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.