Noi resurse pentru Uniunea Europeană

Noi resurse pentru Uniunea Europeană

Statele membre ale Uniunii Europene, în consultare și cu consimțământul Parlamentului European, vor aproba decizia privind noile resurse bugetare ale Uniunii Europene, necesară pentru a face față costurilor de finanțare pentru planurile naționale de redresare și reziliență.

Noua decizie privind resursele proprii ale Uniunii Europene urmărește sprijinirea plăților fondurilor obținute de UE pentur a finanța granturile din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. Va finanța și Fondul Social Climatic, prin extinderea mecanismului ETS, prin care noul sistem de trading al emisiilor de carbon va sprijini măsuri pentru a asigura tranziția la o economie decarbonată, responsabilă social. De asemenea, măsurile vin ca parte a propunerilor de reformă a resurselor Uniunii Europene, urmând ca în viitorul apropiat UE să propună un nou set de măsuri, adaptate mediului de afaceri.

Astăzi, însă, vorbim de trei surse de venityri: 1) în baza sistemului de trading în privința emisiilor de carbon; 2) în baza mecanismului de ajustare la frontieră a carbonului; 3) în baza profiturilor reziduale ale companiilor multinaționale ca urmare a acordului OECD privind realocarea drepturilor de taxare. Comisia Europeană se așteaptă ca în perioada 2026-2030 aceste noi măsuri să aducă la bugetul Uniunii Europene aproximativ 17 miliarde de euro anual.

Având obiectivul neutralității climatice până în 2050, schimbările aduse regimului comerțului cu certificate de emisii de carbon includ introducerea sistemului pentru sectorul maritim, creșterea licitațiilor pentru certificatele din sectorul aviatic și introducerea unui nou sistem pentru clădiri și transporturile rutiere. De precizat că cele mai multe venituri în urma acestor licitații ajung la bugetul național. UE propune ca în viitor 25% din veniturile în urma fluxurilor de trading cu emisiile UE să ajungă la bugetul UE.

În al doilea rând, introducerea unui preț pentru carbon pe importuri, corespunzător pentru ceea ce ar fi însemnat dacă bunurile ar fi fost produse în UE, va fi o măsură aplicată unor sectoare economice, în conformitate cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Propunerea este ca 75% din veniturile generate prin acest mecanism să meargă către bugetul UE. Nu în ultimul rând, Pilonul I al acordului privind erodarea bazei fiscale și transferul profiturilor menit să reformeze cadrul internațional privind taxareava va avea un efect asupra bugetului UE.

Comisia propune ca echivalentul a 15% din realocarea drepturilor de taxe reziduale care revin de la multinaționalele care ar urma să fie taxate acolo unde au activitate economică și produc valoare să meargă către UE, restul către statele membre.

imagine: UE, 2021/CE – Serviciul Audiovizual

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *