Grupuri de cetățeni europeni au început dezbaterile privind viitorul Europei

Grupuri de cetățeni europeni au început dezbaterile privind viitorul Europei

A fost anunțată începerea primelor dezbateri implicând cetățenii cu privire la viitorul Europei. Este un exercițiu deliberativ bazat pe contribuțiile incluse în platforma digitalăa a Conferinței, precum și pe baza recomandărilor formulate de grupurile naționale de dezbatere ale cetățenilor organizate în toate statele membre UE.

Împreună cu Conferința privind viitorul Europei, grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni reprezintă un exercițiu transnațional și multilingv fără precedent în democrația deliberativă, un exercițiu care le oferă cetățenilor europeni posibilitatea de a juca un rol central în conturarea viitorului UE. 

Patru grupuri de dezbatere există, axate pe teme considerate prioritare pentru viitorul Europei: o economie mai puternică, justiția socială, locurile de muncă/educația, tineretul, cultura, sportul/transformarea digitală; democrația europeană/valori, drepturi, statul de drept, securitate; schimbările climatice, mediul/sănătatea; UE în lume/migrația. Deliberările acestor grupuri sunt transmise online.

Cum au fost selectați membrii acestor grupe? Selecția s-a făcut aleatoriu de către o societate de sondaj independentă, în conformitate cu cinci criterii, pentru a reflecta diversitatea UE: originea geografică (naționalitatea și mediul urban/rural), sexul, vârsta, mediul socioeconomic și nivelul de educație, incluzând cel puțin o treime participanți sub 25 de ani în fiecare grup.

În cadrul Conferinței privind viitorul Europei, acești cetățeni vor formula recomandări care vor fi prezentate și discutate în cadrul sesiunii plenare a conferinței. 20 de cetățeni selectați din fiecare grup vor delibera împreună cu reprezentanții instituțiilor UE și ai organismelor consultative, ai parlamentelor naționale, ai partenerilor sociali, ai societății civile și ai altor părți interesate – toți fiind membri cu drepturi depline ai sesiunii plenare a conferinței. După ce aceste recomandări au fost prezentate de cetățeni și discutate cu aceștia, sesiunea plenară va prezenta, pe bază consensuală, propuneri Comitetului executiv, care va elabora un raport în strânsă colaborare și în deplină transparență cu aceasta. Cele trei instituții – Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană – s-au angajat să examineze rapid modalitățile prin care să se dea curs în mod eficace acestui raport, fiecare în cadrul propriei sale sfere de competență și în conformitate cu tratatele UE.

Conferința privind viitorul Europei nu se află în cel mai bun moment al său în aceste momente, fiind criticată pentru lipsa de viziune/lipsa unei orientări spre rezultat, atragerea în atenția sa în principal a grupurilor apropiate deja de temele europene, precum și din cauza mecanismelor care fac ca propunerile cetățenești să fie estompate datorită numărului larg de filtre prin care acestea trec, dacă ajung să fie luate în considerare, și a alinierii politice cu dinamica câtorva state membre UE.

imagine: Conferinta privind viitorul Europei

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.