Europa socială: țintele pentru 2030

Europa socială: țintele pentru 2030

Statele membre s-au angajat să respecte o serie de ținte naționale care vor contribui la atingerea unor ținte sociale, parte a Pilonului european al drepturilor sociale, în anul 2030. Implementarea acestora va fi monitorizată de Comisia Europeană în cadrul ciclului anual al Semestrului European.

Țintele sociale includ atingerea unui nivel de ocupare pentru populația între 20 și 64 de ani de cel puțin 78%, participarea a cel puțin 60 % din adulți în programe de formare în fiecare an, și reducerea cu cel puțin 15 milioane a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, dintre care cel puțin 5 milioane de copii. Conform angajamentelor statelor membre UE, aceste ținte vor fi ușor depășite.

Romania s-a angajat să aibă la nivelul anului 2030, aproximativ 74,7% din populația între 20 și 64 de ani ocupată, să scădă cu 2,5 milioane numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, și să ajungă 17,4% din populația adultă în formare anual.

Aceste angajamente naționale surprind prin câteva lucruri:

  • în ceea ce privește formarea adulților, este cel mai scăzut obiectiv din UE, la jumătate față de obiectivul Bulgariei și mult sub majoritatea statelor europene care s-au angajat să formeze adulții anual la un nivel de cel puțin 60%;
  • la nivel absolut, este al treilea cel mai mare angajament de reducere a populației aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, chiar dacă acum este cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană;
  • la nivelul ocupării în orizontul de timp 2030, este al doilea cel mai mic nivel asumat, după Italia, cele mai multe state asumându-și obiective de ocupare de peste 80% din populație, Ungaria propunându-și chiar 85% din populația activă.
imagine: Pixabay

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.