Conferința privind viitorul Europei ajunge la final

Conferința privind viitorul Europei ajunge la final

Conferința privind viitorul Europei a formulat 49 de propuneri detaliate, procesul de consultare și deliberare publică cu cetățenii europeni ajungând aproape de final. Propunerile actuale se bazează pe consensul reprezentanților Parlamentului European, Consiliului UE, Comisiei Europene și reprezentanților parlamentelor naționale. Încheierea oficială a Conferinței va fi pe 9 mai, de Ziua Europei, la Strasbourg, când co-președinții Comitetului Executiv al Conferinței vor transmite raportul cu aceste propuneri către președinții celor trei instituții europene. Aceștia, la rândul lor, vor analiza cum pot implementa aceste propuneri.

Propunerile sunt organizate în funcție de nou domenii: schimbări climatice și mediu; sănătate; economie, justiție socială și locuri de muncă; UE în lume; valori și drepturi, stat de drept și securitate; transformare digitală; democrația europeană; migrație; educație, cultură, tinert și sport. Propunerile, la rândul acestora, sunt tematice, în sensul că redau câteva direcții de acțiune, un obiectiv pentru aceste grupări tematice și mai multe măsuri. Este haotic, dar este altă modalitate de a filtra cât mai inclusiv posibil aceste rezultate ale unei consultări europene, la toate nivelurile, de aproape un an nu există. Structura procesului garanta această canalizare a propunerilor.

Voi da câteva exemple, cu precizarea că raportul este disponibil la adresa aceaasta, iar, peste ani, vom putea analiza în ce măsură acestea au fost îndeplinite. Evident, în lista mare, unele sunt mai realiste, altele mai puțin realiste, dar merită analizate.

 • Eliminarea dumpingului social și sprijinirea unei tranziții verzi și juste către locuri de muncă mai bune, cu înalte standarde de siguranță, sănătate și condiții de lucru în sectorul agricol;
 • Crearea, restaurarea, gestionarea mai bună și extinderea ariilor naturale protejate pentru conservarea biodiversității;
 • Stabilirea unor ținte naționale de împădurire în statele membre UE cu arbori nativi și floră locală;
 • Limitarea poluării cu lumină;
 • Oprirea, după o perioadă de tranziție, a subvenționăriii combustibililor fosili și eliminarea finanțării pentru infrastructura tradițională de gaz;
 • Sprijinirea transportului public și dezvoltarea rețelei europene de transport public, în special în regiunile rurale și insulare, într-un mod eficient, fiabil și accesibil, cu stimulente extra pentru folosirea transporturilor publice;
 • Reglementarea mineritului de criptomonede, întrucât folosește largi cantități de electricitate;
 • Promovarea dietelor bazate pe planete pe baza argumentelor de protecție a climei și prezervării mediului;
 • Stabilirea unor standarde minime comune la nivelul UE pentru sănătate, care să acopere, de asemenea, prevenirea și accesibilitatea, inclusiv proximitatea accesului la aceste servicii, și furnizarea de sprijin pentru atingerea acestor standarde;
 • Armonizarea și coordonarea politicilor fiscale în statele membre UE, incluzând luarea deciziilor în această direcție cu majoritate calificată;
 • Condiționarea comerțului exterior al UE de măsurile aferente politicii climatice;
 • Crearea unor forțe armate comune cu scop defensiv, care să fie folosită în afara frontierilor europene situații excepționale;
 • Amendarea legislației electorale a UE pentru a armoniza condițiile electorale pentru alegerile europarlametnare și sprijinirea tranziției către liste la nivelul Uniunii (liste transnaționale).
imagine: futureu.europa.eu

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *