Acord privind bugetul UE pe 2020

Acord privind bugetul UE pe 2020

Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord privind privind bugetul Uniunii Europene pentru 2020, buget cu angajamente de 168,7 miliarde de euro și plăți de 153,6 miliarde de euro, însemnând 0,9% din VNB.

Angajamentele și plățile sunt în creștere față de anul precendent, însă în limitele planului de cheltuieli al cadrului financiar multianual 2014-2020. Totodată, acesta pleacă de la  premisa că Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va continua să participe pe deplin la finanțarea și la execuția bugetului UE pentru 2020 (ceea ce se va întâmpla dacă va există o perioadă de tranziție, însemnând părăsirea UE cu acord de ieșire din Uniune, sau dacă va fi extinsă perioada pentru aprobarea acordului). 

Bugetul pe 2020 se axează pe principalele obiective transversale actuale ale politicii europene, respective creștere și competitivitate, schimbări climatice, securitatea și gestionarea migrației. Schimbările climatice, de exemplu, beneficiază de cel puțin 20% din cheltuielile europene în cadrul financiar 2014-2020, reflectate în acțiuni specifice în diferite domenii cum ar fi cercetarea și dezvoltarea, energia, transporturile, programele de mediu, birocrația Agenției Europene de Mediu.

Programele de cercetare, de radionavigație prin satelit, de tineret și de energie beneficiază de creșteri în alocările anuale în cadrul capitolului de creștere economică și competitivitate. 25 de miliarde de euro sunt alocate pentru competitivitate și creștere, 58 de miliarde de euro sunt alocate pentru coeziune teritorială, socială și economică. Administrația europeană va cheltui anul viitor peste 10 miliarde de euro, în creștere față de 2019.

3,7 miliarde de euro sunt alocate pentru acțiunilor din domeniul securității interne, incluzând Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondul pentru securitate internă, dar și finanțări suplimentare pentru agențiile din domeniu, incluzând printre beneficiari Frontex, Europol, Eurojust, Biroul European de Sprijin pentru Azil, Biroul Procurorului Public European. 

Pentru a intra în vigoare, este nevoie de formalizarea acestuia prin votul în Consiliul de miniștri (25 noiembrie) și în Parlamentul European (27 noiembrie), urmate de publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.