10 propuneri pentru transformarea verde a economiei UE

10 propuneri pentru transformarea verde a economiei UE

Comisia Europeană a anunțat un set de propuneri ambițioase pentru transformarea verde a economiei și societății europene, în acord cu Pactul Ecologic European. Acestea vin pentru a sprijini atingerea obiectivelor Legii europene a climei. Care sunt propunerile?

  1. Extinderea sistemului european de trading cu emisii de carbon – măsurile incluse aici constau în limitarea și mai mult a emisiilor permise obținute de la industriile intensive în materie de energie și a celor generatoare de energie; reducerea treptată a cotelor gratuite de emisii permise sectorului aviatic; includerea emisiilor din transportul naval în sistemul de trading; crearea unui sistem de trading cu emisii pentru distribuția carburanților pentru transportul rutier și pentru clădiri; creșterea alocărilor pentru fondurile de inovare și modernizare.
  1. Obligarea statelor membre să cheltuiască toate veniturile din comerțul cu emisii pe proiecte de energie și climă. Veniturile din nou sistem pentru transport rutier și clădiri ar trebui să contribuie și la sprijinirea gospodăriilor vulnerabile, IMM-urilor și utilizatorilor serviciilor de transport.
  2. Ținte mai ambițioase la nivelul statelor membre pentru reducerea emisiilor de la nivelul clădirilor, transportului rutier și maritim, agricultură, deșeuri, industrii mici. Țintele vor fi stabilite în funcție de PIB/capita ajustat pe criteriul eficiențe de cost.
  3. Obligația statelor membre UE să elimie carbonul din atomosferă, să îmbunătățească calitatea, cantitatea și reziliența pădurilor europene (planul include și plantarea a 3 miliarde de arbori în Europa până în 2030).
  4. Sprijinirea tranziției la un sistem energetic mai verde, plecând de la o țintă de 40% din energie din surse regenerabile până în 2030.
  5. Creșterea eficienței energetice. Vor fi crescute țintele de reducere a folosirii energiei la nivelul UE, incluzând perspectivele de dublare a economiilor de energie făcute de fiecare stat membru. Include și obligația renovării a 3% din clădirile din sectorul public în fiecare an.
  6. Toate mașinile noi înregistrate din 2035 vor trebui să aibă zero emisii de carbon, obligația pentru producători fiind ca până în 2030 să scadă cu 55% și cu 100% până în 2035. Statele UE vor fi obligate să extindă capacitatea de încărcare, cu stații la fiecare 60 de kilometri pentru electrice și 150 de kilometri pentru hidrogen.
  7. Avioanele și vasele vor trebui să aibă acces la energie electrică curată în porturile și aeroporturile importante. Furnizorii de combustibili vor fi obligați să crească nivelurile de combustibili sustenabili pentru aviația de pe aeroporturile UE, incluzând folosirea de combustibili sintetici cu emisii reduse de carbon. Similar pentru vase, cu limite asupra conținutului de emisii de gaze cu efect de seră emise prin energia folosită de vase.
  8. Alinierea taxării produselor energetice cu politicile UE în domeniul energiei și climei, promovarea de tehnologii curate, eliminarea excepțiilor de fiscalitate care sprijină combustibilii fosili, și, în general, promovarea taxării verzi.
  9. Înființarea unui mecanism de ajustare a carbonului la frontieră care să impună un preț pe carbon pentru importurile, sprijinând astfel reducerea globală a emisiilor de carbon.

Mai multe detalii găsiți în comunicatul Comisiei Europene privind modificările cu care vine Pactul Ecologic European.

imagine: Serviciul Audiovizual al Comisiei Europene

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *