UE 2021-2027: peste un trilion de euro în investiții europene

UE 2021-2027: peste un trilion de euro în investiții europene

Pe 2 mai 2018, Comisia Europeană a prezentat propunerea pentru cadrul financiar multianual 2021-2027, o abordare pragmatică, după cum este descrisă de promotori, dar și corelată cu nevoile actuale.

Pachetul prezentat de Comisia nu a inclus doar repartizarea după 2020 a trilionului de euro reprezentând fonduri europene, ci și prezentarea unui mecanism pentru asigurarea domniei legii și a unui management financiar adecvat, mecanism menit să asigure o bună gestiune a banilor europeni și protejarea finanțărilor europene împotriva fraudelor și abuzurilor. Acest mecanism va intra în dezbaterea legislativă sub forma unei propuneri de regulament european.

Investițiile prioritare propuse merg în special în domeniile în care cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (27, căci Regatul Unit va părăsi blocul comunitar până atunci) fie nu pot acționa singure, fie se află în situația de a genera o acțiune mai eficientă la comun. Acestea sunt reprezentate de domenii precum cercetarea, migrația, controlul frontierelor sau apărarea.

Bugetul planificat prin cadrul multianual 2021-2017 este de 1.135 de miliarde de euro la prețurile din 2018  în credite de angajament, echivalentul a 1,11% din venitul național brut al UE 27.

Câștigătorii propunerii de buget sunt reprezentanți de domeniile de la care se așteaptă valoare adăugată (cercetarea și inovarea, tineretul, economia digitală, gestionarea frontierelor, securitatea și apărarea, printre altele).

De exemplu, programul Erasmus+ pentru educație, formare, tineret și sport va avea un buget dublat față de 2014-2020, apropiindu-se de 30 de miliarde de euro. De o creștere de aproximativ 64% beneficiază și zona de cercetare, inovare, digital, care va fi de aproximativ 100 de miliarde de euro. Cheltuielile pentru gestionarea frontierelor externe, migrație și azil cresc de aproape trei ori, până la aproximativ 33 de miliarde de euro.  4,8 miliarde de euro vor fi alocate și pentru investițiile în zona de securitate. Va fi creat și un fond de apărare de 13 miliarde de euro.

Prin noua propunere de buget, Comisia își propune să reducă la 37 numărul de programe, de la 58 în prezent, să sporească flexibilitatea instrumentelor avute la dispoziție pentru o mai bună gesionare a crizelor și situațiilor neprevăzute, să reducă birocrația și să eficientizeze modul în care este pregătit, implementat, monitorizat și evaluat bugetul.

Cum arată principalele linii bugetare, corespunzătoare priorităților politice în funcție de care este structurat noul plan bugetar? „Bugetul pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără” propus sub forma cadrului financiar multianual 2021-2027 arată astfel:

  1. Piața unică, inovare și digital (cercetare și inovare, investiții europene strategice, piața unică, spațiu) – 187,4 de miliarde de euro;
  2. Coeziune și valori (dezvoltare regională și coeziune, uniunea economică și monetară, investiții în oameni, coeziune socială și valori) – 442,4 de miliarde de euro;
  3. Resurse naturale și mediu (politica agricolă și maritimă, acțiune climatică și mediu) – 378,9 de miliarde de euro;
  4. Securitate și apărare (securitate, apărare, răspuns la situații de criză) – 27,5 de miliarde de euro;
  5. Vecinătate și lume (acțiune externă, asistență pre-aderare) – 123 de miliarde de euro;
  6. Administrația publică europeană – 85,3 de miliarde de euro.

Diferite mecanisme sunt propuse, o atenție fiind acordată unor noi instrumente pentru uniunea economică și monetară (sprijin pentru reforme, stabilizarea investițiilor). Propunerea bugetară include și o reformă importantă a surselor de finanțare a Uniunii Europene, mai ales în contextul ieșirii Regatului Unit din UE.

De acum vor începe negocierile și bătălia pentru forma în care va arăta bugetul. Este bine să reținem cum arată acum și cum va fi în 2019. Planul Comisiei este să se ajungă la un acord până la alegerile europarlamentare din 2019 și până la summitul de la Sibiu de pe 9 mai 2019, dar pentru asta este nevoie de o hotărâre în unanimitate a Consiliului, cu aprobarea Parlamentului European.

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.