Cursuri online și cărți pentru perioada de izolare

Cursuri online și cărți pentru perioada de izolare

Prin intermediul platformei FutureLearn, numeroase entități pun la dispoziție cursuri pe diverse teme pentru cele mai multe existând și opțiunea accesului gratuit. Business și management, medicină și îngrijirea sănătății, IT și informatică, predare sunt doar câteva din marile teme care grupează numeroase cursuri online.

Resurse de învățare privind schimbările climatice

Resurse de învățare privind schimbările climatice

UN CC:Learn este o platformă care găzduiește mai multe resurse privind schimbările climatice, care oferă conținut pe mai multe dimensiuni, printre care:

  • un spațiu mobil de învățare pe diferite subiecte ce țin de schimbările climatice, în limbile engleză și franceză, disponibil la diferite conferințe anunțate;
  • o bibliotecă de cursuri virtuale în sistem MOOC pe diferite teme specifice schimbărilor climatice (introducere în schimbările climatice, politica privind clima și finanțele publice, bugetarea adaptată climatului, prioritizarea opțiunilor de adaptare, sănătate umană și schimbări climatice, dietă sustenabilă, finanțe sustenabile, regimul legal internațional schimbărilor climatice, printre altele), disponibilă la adresa UN CC:e-Learn;
  • o serie de resurse de învățarea avansată, produse de diferite organizații din și din afara sistemului ONU (printre subiecte se află fundamentele științifice ale schimbărilor climatice, prezicerea și proiectarea schimbărilor climatice, interfața schimbări climatice – sănătate, printre altele);
  • o hartă cu studii de caz cu bune practici în procesul de învățare;
  • o bibliotecă virtuală cu publicații relevante produse de partnerii UN CC:Learn pe subiectul schimbărilor climatice.

Câteva cursuri pe teme legate de biodiversitate

Câteva cursuri pe teme legate de biodiversitate

Pentru cei interesați de acest subiect și care alocă câteva ore pe săptămână unui MOOC, s-ar putea să fie de interes.

Aceste cursuri online legate de biodiversitate sunt disponibile pe platforma de e-learning pusă la dispoziție de secretariatul Convenției privind diversitate biologică, sunt disponibile în câteva limbi de circulație internațională și oferiă informații legate de Convenția privind diversitatea biologică, Protocolul de la Cartagena privind biosiguranța și Protocolul de la Nagoya privind accesul la resurse genetice și distribuirea echitabilă și corectă a beneficiilor rezultând din utilizarea lor.…

Coursera: 4 recomandări

Avantajul noilor tehnologii este că îţi permite o formare continuă, aşa cum o doreşti, în domeniile care te pasionează cel mai mult. La început de 2016, vreau să vă recomand trei cursuri disponibile pe Coursera.

Chinese Politics – China and Political Science

Până nu demult, literatura de specialitate despre sistemul politic chinez era destul de slăbuţă.…

MOOC despre federalism și descentralizare

MOOC despre federalism și descentralizare

Uitându-mă într-un mail cu o serie de cursuri online tip MOOC recomandate de Coursera, am văzut unul pe federalism și descentralizare. Mi-am amintit de cursul făcut în anul I pe tema aceasta, cu studii de caz din România, cu această ocazie.…

MOOC: Age of Sustainable Development

MOOC: Age of Sustainable Development

A trecut ceva timp de când nu am mai fost prezent la un curs online, un MOOC, dar, în urma unei recomandări, am aflat de The Age of Sustainable Development. Cum dezvoltarea sustenabilă este un topic fascinant, unul care reunește idei economice, sociale, politice și de mediu, într-un context internațional, nu puteam să zic nu.…