Se pregătește un nou cadru pentru impozitarea întreprinderilor în UE

Se pregătește un nou cadru pentru impozitarea întreprinderilor în UE

Comisia Europeană a anunțat că va realiza mai multe acțiuni privind impozitarea întreprinderilor pe piața unică. Stabilește o viziune atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, pentru a sprijini redresarea Europei în urma pandemiei de COVID-19 și pentru a asigura venituri publice adecvate în următorii ani, ținând cont de reforma în domeniul fiscal de la nivel global.

Aceasta a anunțat că va prezenta în următorii doi ani un nou cadru pentru impozitarea întreprinderilor în UE, care va reduce sarcinile administrative, va elimina obstacolele fiscale și va crea un mediu mai favorabil întreprinderilor în cadrul pieței unice. Va fi un cadru unic de reglementare a impozitării întreprinderilor pentru UE, prevăzând o alocare mai echitabilă a drepturilor de impozitare între statele membre. Actuala porpunere privind o bază fiscală consolidată comună a societăților va fi retrasă.

Este definită și o agendă fiscală pentru următorii doi ani, cu măsuri care promovează investițiile productive și spiritul antreprenorial, care protejează mai bine veniturile naționale și care sprijină tranziția verde și pe cea digitală. Aceasta include măsuri precum:

  • o mai bună transparență publică prin propunerea ca anumite întreprinderi mari care își desfășoară activitatea în UE să publice cotele lor efective de impozitare;
  • măsuri împotriva evitării obligațiilor fiscale prin utilizarea abuzivă a societăților de tip „cutie poștală”;
  • sprijinirea redresării prin abordarea favorizării finanțării prin îndatorare în detrimentul celei prin capitaluri proprii în cadrul sistemului actual de impozitare a întreprinderilor, care tratează finanțarea prin îndatorare a întreprinderilor într-un mod mai favorabil decât finanțarea prin capitaluri proprii.

Totodată, Comisia a adoptat o Recomandare privind tratamentul intern al pierderilor, prin care îndeamnă statele membre să permită întreprinderilor recuperarea pierderilor din profiturile impozabile obținute cel puțin în exercițiul financiar precedent. Măsura vine în special în sprijinul IMM-urilor.

Prin astfel de măsuri, autoritățile europene își propun să aducă sistemul fiscal european în secolul al XXI-lea.

imagine: Pixabay

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *