Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă

Dacă ştiţi de ODM-uri (sau MDG – Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului), s-ar putea să ştiţi că termenul acestora va fi atins în curând – 2015. Au intrat în vigoare, dacă pot spune aşa, în 2000, prin Declaraţia Mileniului, iar de câţiva ani se lucrează pentru ce urmează după 2015.

Recent, am aflat care sunt propunerile finale de Obiecte de Dezvoltare Sustenabile (SDG), cele care ar trebui să continue MDG-urile în perioada 2015-2030, o serie de obiective aplicabile întregii lumi, care stau la baza Agendei de Dezvoltare post-2015. Mai departe, acestea vor fi trimise spre Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă

 1. Eradicarea oricărei forme de sărăcie, de oriunde;
 2. Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea agriculturii sustenabile;
 3. Asigurarea unui stil de viață sănătos și promovarea bunăstării pentru toate vârstele;
 4. Asigurarea educației de calitate, incluzive și echitabile și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți;
 5. Atingerea egalității de gen și capacitarea tuturor femeilor și fetelor;
 6. Asigurarea disponibilității și managementului sustenabil al apei și salubrității pentru toți;
 7. Asigurarea energiei accesibile, sigure, sustenabile și moderne, pentru toți;
 8. Promovarea creșterii economice susținute, incluzive și sustenabile, a angajabilității depline și productive și a unui loc de muncă decent, pentru toți;
 9. Construirea unei infrastructuri rezistente, promovarea industrializării incluzive și sustenabile și încurajarea inovației;
 10. Reducerea inegalităților între și în interiorul statelor;
 11. Adaptarea orașelor și așezărilor umane spre a deveni incluzive, sigure, rezistente și sustenabile;
 12. Asigurarea consumului sustenabil și a modelelor de producție;
 13. Luarea de măsuri urgente pentru a combate schimbările climatice și impactul acestora;
 14. Conservarea și folosirea sustenabilă a oceanelor, mărilor și resurse marine în vederea dezvoltării sustenabile;
 15. Protejarea, restabilirea și promovarea exploatării sustenabile a ecosistemelor terestre, managementul sustenabil al pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și inversarea degradării terenurilor și stoparea pierderii biodiversității;
 16. Promovarea societății pașnice și incluzive, în vederea dezvoltării sustenabile, oferirea accesului la justiție pentru toți și crearea instituțiilor eficiente, responsabile și incluzive, la toate nivelurile;
 17. Întărirea mijloacelor de implementare și revitalizarea partneriatului global pentru dezvoltare sustenabilă.

Mă bucur că acestea cuprind o parte importantă dedicată tineretului, educaţiei de calitate, educaţiei pe tot parcursul vieţii şi asigurării unui loc de muncă. Desigur, acestea pot fi analizată mult timp, dar vom avea timp de asta în următorii 15 ani.

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.