Declarația de la Abidjan în urma Summitului de tineret Africa-Europa

Declarația de la Abidjan în urma Summitului de tineret Africa-Europa

După cele trei zile de dezbateri din cadrul Summitului de tineret Africa-Europa, o serie de recomandări generale și specifice au fost aduse în cadrul Declarației de la Abidjan rezultată în urma acestui eveniment. Declarația va fi înaintată șefilor de stat și de guvern reuniți în cadrul Summitului Uniunea Africană – Uniunea Europeană.

Participanții din cadrul acestei întâlniri au fost selectați din rândul unor organizații și rețele de tineret din Europa, Africa și diaspora africană. Au fost selectați 120 de tineri din peste 7.500 de aplicanți, scopul participării fiind formularea recomandărilor de politici incluse în declarație. Recomandările comune sunt grupate în șase clustere tematice: educație și deprinderi, pace și securitate, guvernanță și incluziune, mediu și climat, afacere și creare de locuri de muncă, cultură și arte.

În cele trei zile, am fost implicat în clusterul pe educație și deprinderi („education and skills”), de unde au rezultat trei recomandării specifice, respectiv:

  • Facem apel la statele membre ale Uniunii Africane și Uniunii Europene să creeze și să încorporeze un cadru pentru recunoașterea și validarea competențelor obținute prin educație non-formală, incluzându-le și pe cele oferite de organizații de tineret, pentru asigurarea învățării pe tot parcursul vieții și dezvoltării deprinderilor.
  • Solicităm colaborarea ulterioară sub Parteneriatul Africa-Uniunea Europeană pentru accelerarea implementării  Inițiativei privind armonizarea acreditării și asigurării calității învățământului superior african și stimularea pașilor către recunoașterea mutuală a sistemelor de evaluare și diplomelor educației formale între statele din Africa și Uniunea Europeană pentru sporirea mobilității studenților și tinerilor profesioniști.
  • Facem apel către statele membre ale Uniunii Africane și Uniunii Europene să garanteze accesul universal la educație inclusivă și de calitate, recunoscând importanța educației și formării vocaționale și tehnice.

Sunt disponibile astfel de recomandări în urma activității tuturor clusterelor tematice. Procesul selectării temelor de lucru a fost unul destul de complicat, venind propuneri pe diferite dimensiuni ale temelor. Cooperarea la nivel de tineret sau privind tineretul între Africa și Europa se întinde pe numeroase dimensiuni.

Vezi declarația: Abidjan Declaration

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.