Consultare publică a Comisiei Europene privind zonele rurale

Consultare publică a Comisiei Europene privind zonele rurale

Comisia Europeană colectează opinii cu privire la actualele oportunități și provocări specifice zonelor rurale, la aspirațiile acestor zone și la acțiunile necesare pentru realizarea acestora. Teme precum nevoile zonelor rurale în ziua de astăzi, atractivitatea acestora, oportunitățile pentru viitor, guvernanța zonelor rurale sunt urmărite în setul de întrebări propuse actorilor interesați.

Bazată pe foaia de parcurs (roadmap) privind viitorul zonelor rurale, scopul inițiativei de consultare este să îmbunătățească și să genereze o viziune privind viitorul zonelor rurale până în 2040 și caută informații privind schimbările demografice, conectivitatea, veniturile, accesul la servicii.

Deschisă pe 7 septembrie, consultarea publică privind foaia de parcurs durează șapte săptămâni. Răspunsurile primite vor contribui la îmbunătățirea foii de parcurs actuale. Desigur, conținutul transmis de persoane fizice și juridice se va regăsi și într-un raport. Persoanele și organizațiile interesate pot contribui până pe 30 noiembrie aici, ora 12.00 (Bruxelles).

Foile de parcurs au un rol relevant în procesul decizional la nivel european întrucât urmăresc definirea problemelor urmărite de posibile noi politici și acte legislative și pot contribui la evaluarea politicilor și legislației actuale.

imagine: Pixabay

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.