Austria propune un sistem de taxare verde prin PNRR

Austria propune un sistem de taxare verde prin PNRR

Mai multe reforme verzi sunt incluse în Planul național de redresare și reziliență al Austriei. Acestea cuprind și fiscalitatea. Una dintre acestea atrage atenția, formulată ca o reformă eco-socială a taxării. Redau din analiza Comisiei Europene descrierea acestei reforme:

„Obiectivul fundamental al reformei eco-sociale a taxării este să combată schimbările climatice și să contribuie la atingerea obiectivelor naționale și europene în domeniul climei. Ca urmare a implementării recente a primului stagiu al reformei fiscale, stimulente suplimentare pentru un comportament prietenos cu mediu al consumatorilor este necesar, astfel încât Austria să își atingă țintele climatice pentru 2030. Următoarea fază, a doua fază, a reformei fiscale eco-sociale este așteptată să aibă un rol complementar important pe lângă stimulentele de tip investiții pentru tehnologie prietenoase cu climatul (incluse, în particular, în componenta 1 privind redresarea verde a Planului austria de redresare și reziliență) și să sprijine extinderea economiei circulare prin oferirea unui tratement fiscal preferențial pentru produsele și tehnologiile cu zero emisii sau cu emisii scăzute. Este așteptat ca această reformă fiscală să fie neutră din punct de vedere al veniturilor prin oferirea unor scutiri companiilor și gospodăriilor private prin măsuri compensatorii care au efecte sociale și economice adiționale pozitive, precum reducerea taxelor pe muncă sau bonusuri țintite bazate pe consum.

Măsura ar trebui să decidă prețurile pentru emisiile de dioxid de carbon, precum în cazurile de stabilire a prețurilor CO2 prin taxe existente în cadrul legislației fiscale sau a unui sistem național de trading cu emisii cu prețurile stabilite la început. Aceste măsuri sunt coordonate cu instrumentele de la nivel european, astfel încât să fie exclusă dublarea prețului. Volumul prețului este bazat pe de o parte pe obiectivul unui cost real la care s-a ajuns de acord în cadrul programului guvernamental și pe de altă parte pe baza necesarului de reduceri de emisii de carbon pentru a atinge țintele climatice. Reforma ar trebui să fie proiectată pentru a contribui la economisirea anuală a unor emisii de gaze cu efect de seră de 2,6 milioane de tone de dioxid de carbon echivalent în 2030 comparat cu 2019.”

Traducerea nu este ajustată pe particularitățile limbii române, însă reținem câteva aspecte importante: tratament preferențial din punct de vedere fiscal pentru produse și tehnologii cu emisii scăzute/fără emisii, neutralitate din punct de vedere al veniturilor prin această modalitate printr-un sistem de scutiri echilibrat de un alt sistem de pricing pe carbon, punctul de acțiune este comportamentul de consum, un sistem național de pricing pe emisiile de carbon alternativ este posibil, asocierea cu investiții substanțiale în tehnologii climate-friendly. De altfel, dacă lecturați planul, veți vedea că există și coerență cu alte propuneri de reforme și investiții – fie verzi, fie mai puțin verzi.

imagine: Pixabay

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *