Slovacia propune reforme în sistemul universitar și investiții în cercetare prin PNRR

Slovacia propune reforme în sistemul universitar și investiții în cercetare prin PNRR

Una dintre compontele planului de redresare al Slovaciei constă în îmbunătățirea performanțelor universităților slovace. O alta constă în consolidarea și gestionarea mai eficientă a finanțărilor din domeniul cercetării, dezvoltării și inovării.

Ce investiții și reforme au inclus autoritățile slovace sub aceste componente?

 • schimbarea modului de finanțare al universităților prin introducerea de contracte de performanță pentru a sprijini profilarea și diversificarea universităților în baza punctelor forte și potențialului fiecăreia. Contractele de performanță ar urma să fie semnate între minister și universitățile publice, monitorizate și evaluate printr-o metodologie europeană recunoscută și bazate pe obiective pe teremn lung în domeniu și nevoi naționale.
 • introducerea unui sistem de evaluare periodică a performanței științifice. Panelul care ar trebui să facă evaluarea va cuprinde cercetări recunoscuți pentru excelență în plan național și internațional, iar metodologia de evaluare va fi bazată pe modelul britanic.
 • schimbarea sistemului de acreditare în învățământul superior prin noi standarde și criterii pentru acreditarea curriculei, așteptând ca 90% dintre universități să verifice conformitatea cu noilor standarde de calitate internă și de conformitate a programelor de sutdii cu standardele noi de acreditare.
 • reforma guvernanței universităților pentru a crește puterea rectorilor și a consiliului de administrației, eliminarea unor restricții privind numirile, deschiderea sistemului de numiri atât administrative, cât și academice prin competiții deschise.
 • concentrarea capacităților educaționale și de cercetare de excelență pentru a promova aducerea împreună a universităților în unități mai mari (fuziuni și grupări).
 • sprijin pentru investiții pentru dezvoltarea strategică a universităților prin două scheme: una pentru sprijinirea proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare, educație și cazare, precum și una de sprijin pentru managementul proiectelor prin aprobarea unor foi de parcurs.
 • reforma guvernanței, evaluări și sprijinului în știință, cercetare și inovare.
 • reforma organizării și finanțării institutelor de cercetare, în particular a Academiei de Științe a Slovaciei.
 • promovarea cooperării internaționale și participării în proiectele Orizont Europa și ale Institutului European pentru Știință și Tehnologie.
 • sprijin pentru cooperarea între companii, mediul academic, și organizațiile de cercetare-dezvoltare.
 • investiții în excelența în știință prin șase apeluri axate pe diferite categorii de beneficiari.
 • investiții în cercetare și inovare pentru decarbonarea economiei.
 • investiții în cercetare și inovare pentru digitalizarea economiei.
 • crearea de instrumente financiare pentru sprijinirea inovației prin investiții de capital (seed, venture capital, scheme de împrumut pentru IMM-uri).
 • crarea unui sistem IT unitar pentru evaluarea granturilor din domeniul cercetării, dezvoltării, inovării.

Acestea sunt cele două componente axate pe învățământul superior și pe sistemul de cercetare-dezvoltare-inovare din cadrul Planului național de redresare și reziliență al Slovaciei.

imagine: Pixabay

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *