Prioritățile Parteneriatului Estic post-2020

Prioritățile Parteneriatului Estic post-2020

Parteneriatul Estic, platforma de cooperare între UE și șase state din vecinătatea estică (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina), trece la următorul nivel cu cinci obiective pe termen lung: 1) economii integrate, sustenabile și reziliente, 2) instituții supuse răspunderii, stat de drept și securitate, 3) reziliență climatică și de mediu, 4) transformare digitală reziliență, și 5) societăți inclusive, juste și reziliente. Fiind în contextul crizei COVID-19, nu este nicio mirare de apariția abuzivă a termenului rezilient.

Această nouă agendă anunțată de Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate se bazează pe doi piloni: investiții, susținute de un plan economic și de investiții, și guvernanță. În valoare de 2,3 miliarde de euro, planul economic și de investiții va sprijini redresarea prin diferite instrumente europene, incluzând grandturi, finanțări blending, urmărind să sprijine o dezvoltare sustenabilă și să mobilizeze investiții publice și private.

Baza cooperării între UE și statele din Parteneriatul Estic este dată de promovarea democrației, bunei guvernări și a statului de drept. Agenda de redresare, reziliență și reformă include o selecție de zece ținte de top pentru 2025 și angajamente clare în toate ariile prioritare de cooperare. Acestea includ sprijin pentru 500.000 de IMM-uri, construcția sau reabilitatea a 3.000 de kilometri de drumuri priroitare și linii de cale ferată, combaterea amenințărilor hibride și cibernetice, lupta împotriva corupției, reducerea consumului de energie cu cel puțin 20% pentru 250.000 de gospodării, îmbunătățirea accesului la servicii de apă potabilă și a calității aerului, creșterea accesului la internet de mare viteză în 80% din gospodării, asistență pentru vaccinarea lucrătorilor din sănătate, sprijin pentru societatea civilă și media independentă, mobilități pentru 70.000 de studenți, cercetători și tineri.

De exemplu, cinci inițiative cheie sunt propuse pentru Republica Moldova: 1) sprijinirea unei economii competitive, verzi, inovative, și sustenabile, incluzând sprijin direct pentru 50.000 de IMM-uri, 2) impulsionarea comerțului UE – Moldova, incluzând construcția unui terminal de mărfuri în Chișinău, 3) creșterea eficienței energetice, incluzând extinderea renovării sistemului de încălzire a clădirilor rezidențiale din Chișinău și Bălți, 4) creșterea conectivității, incluzând și ancorarea Moldovei în rețeaua TEN-T, 5) investiții în capitalul uman și prevenirea „exodului de creiere”, incluzând modernizarea infrastructurii școlare și implementarea strategiei naționale pentru educație.

Propunerile noii agende includ și câteva propuneri asupra arhitecturii multilaterale a Parteneriatului Estic. Acestea se bazează pe nevoile de raționalizare a aranjamentelor existente, aranjamente mai operaționale, și mai multă flexibilitate. Astfel sunt propuse nouă ajustări asupra modalităților de cooperare pentru a reînvigora formatele de cooperare, menține flexibilitatea și a, totodată, pentru a crea sinergii între formele de cooperare multilaterale și bilaterale.

Urmează că aceste propuneri să fie discutate în statele membre UE, în statele din Parteneriatul Estic, cu societatea civilă și cu alți actori cheie pentru a primi sprijinul în decembrie 2021 în cadrul Summitului Parteneriatului Estic.

imagine: Comisia Europeana

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.