Curtea de Justiție a UE sesizată pentru a proteja judecătorii din Polonia de control politic

Curtea de Justiție a UE sesizată pentru a proteja judecătorii din Polonia de control politic

Comisia Europeană a sesizat Curtea de Justiție a  Uniunii Europene cu privire la situația judecătorilor din Polonia, solicitând Curții de Justiție a UE declanșarea unei proceduri accelerate, ținând cont de impactul negative asupra statului de drept.

Sesizarea Curții Europene de Justiție vine după ce Polonia nu a reușit să răspundă preocupărilor Comisiei Europene în privința asigurării independenței justiției și protejarea judecătorilor polonezi de control politic în urma noului regim disciplinar aprobat în Polonia.

Procedura de infringement în privința statutului disciplinar al judecătorilor a fost demarată din 3 aprilie 2019, Comisia constantând neîndeplinirea obligațiilor – „noul regim disciplinar aduce atingere independenței judiciare a judecătorilor polonezi și nu asigură garanțiile necesare pentru a-i proteja de controlul politic, astfel cum a solicitat Curtea de Justiție a UE”. După dialogul neconvingător între instituțiile europene și cele poloneze, cazul ajunge la CJUE.

Redau probleme noului regim disciplinar, similare cu unele dintre propunerile venite în România în discuția despre răspunderea magistraților:

Mai precis, legislația poloneză permite ca judecătorii de drept comun să fie investigați și sancționați disciplinar pentru hotărârile pe care le-au pronunțat, inclusiv pentru exercitarea dreptului lor de a înainta Curții de Justiție a UE cereri de decizii preliminare în temeiul articolului 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Mai mult, noul regim disciplinar nu garantează independența și imparțialitatea camerei disciplinare a Curții Supreme, compusă exclusiv din judecători selecționați de Consiliul Național al Magistraturii, care este, la rândul său, numit de Parlamentul polonez (Sejm). Noul regim disciplinar nu oferă nici garanția că acțiunile disciplinare inițiate împotriva judecătorilor de drept comun vor fi soluționate de o instanță de prim grad de jurisdicție „instituită prin lege”. Dimpotrivă, acest regim îl împuternicește pe președintele camerei disciplinare să stabilească – de la caz la caz și cu o putere de apreciere aproape nelimitată – ce instanță disciplinară de prim grad de jurisdicție va soluționa un anumit dosar privind un judecător de drept comun. Noul regim nu mai garantează soluționarea cauzelor într-o perioadă de timp rezonabilă, ci îi permite ministrului justiției să mențină acuzațiile împotriva judecătorilor de drept comun prin intermediul unor responsabili în materie disciplinară numiți de ministru. Noul regim aduce atingere și dreptului la apărare al judecătorilor de drept comun. Pe scurt, judecătorii nu sunt protejați împotriva controlului politic și, prin urmare, independența sistemului judiciar este încălcată.

Acesta este al treilea caz în care Polonia este trimisă în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene privind neîndeplinirea unor obligații în privința respectării principiului statului de drept, după legislația privind Curtea Supremă și privind instanțele ordinare.  În primul caz, printr-o hotărâre definitivă din iunie 2019, CJUE Curtea a constatat că reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme contravine dreptului UE și încalcă principiul inamovibilității judecătorilor, prin urmare și  principiul independenței sistemului judiciar.

Totodată, sunt demarate și procedurile în baza Articolului 7 (1) al Tratatului Uniunii Europene privind riscuri clare de încălcare gravă a valorilor europene – statul de drept în acest caz.

imagine: Pixabay

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.