Câteva cursuri pe teme legate de biodiversitate

mountains river

Câteva cursuri pe teme legate de biodiversitate

Pentru cei interesați de acest subiect și care alocă câteva ore pe săptămână unui MOOC, s-ar putea să fie de interes.

Aceste cursuri online legate de biodiversitate sunt disponibile pe platforma de e-learning pusă la dispoziție de secretariatul Convenției privind diversitate biologică, sunt disponibile în câteva limbi de circulație internațională și oferiă informații legate de Convenția privind diversitatea biologică, Protocolul de la Cartagena privind biosiguranța și Protocolul de la Nagoya privind accesul la resurse genetice și distribuirea echitabilă și corectă a beneficiilor rezultând din utilizarea lor.…

Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrația publică

Este începutul denumirii unui proiect desfășurat de Facultatea de Administrație Publică din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative la a cărui conferință de lansare am fost astăzi. Numele complet al proiectului este „Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii”.…