UE luptă pentru salvarea albinelor și fluturilor

UE luptă pentru salvarea albinelor și fluturilor

Fără polenizatori, viața umană nu este posibilă. Una dintre provocările globale este declinul populației de polenizatori, în speical insecte precum albinele, esențiale pentru reproducerea naturală a plantelor. Pierderea biodiversității, schimbările climatice, speciile invazive, poluarea, folosirea pesticidelor chimice, printre altele, se află în topul factorilor care afectează sănătatea ecosistemelor pe care se bazează existența polenizatorilor, sănătatea acestora și, indirect, funcționarea securității alimentare.

În acest context, UE își propune ca până în 2023 să inverseze declinul polenizatorilor.

Anunțul realizat de Comisia Europeană în 24 ianuarie 2023 prezintă o variantă revizuită a Inițiativei UE privind polenizatorii, ce are ca obiective i) îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la declinul polenizatorilor, la cauzele și consecințele acestuia, ii) îmbunătățirea conservării polenizatorilor și combaterea cauzelor declinului acestora; și iii) mobilizarea societății și promovarea planificării strategice și a cooperării la toate nivelurile.

Conform anunțului Comisiei Europene, principalele acțiuni vor consta în mai multe eforturi pentru o mai bună conservare a speciilor și habitatelor, refacerea habitatelor din peisajele agricole, mai ales prin susținerea agriculturii favorabile polenizatorilor în cadru Politicii Agricole Comune (PAC), atenuarea impactului utilizării pesticidelor asupra polenizatorilor, de exemplu, prin teste suplimentare pentru stabilirea toxicității pesticelor la adresa polenizatorilor, îmbunătățirea habitatelor de polenizatori în zonele urbane, precum și acțiuni în zone ce țin de combaterea impactului schimbărilor climatice, al speciilor alogene invazive și altor amenințări ce țin, de exemplu, de diferite categorii de poluare.

Mai sunt incluse acțiuni de sprijin al acestor măsuri cum sunt cele de îmbunătățire a cunoștințelor privind declinul polenizatorilor prin acțiuni de cercetare, evaluare, monitorizare, inclusiv prin cartografierea principalelor zone de plenizare până în 2025, de diseminare a cunoștințelor, și de sprijinire a statelor membre să elaboreze strategii naționale privind polenizatorii, printre altele.

Comunicarea Comisiei Europene cu propunerile de revizuire a Inițiativie UE privind polenizatorii, transmisă celorlalte instituții europene este disponibilă la adresa aceasta.


imagine: Pixabay

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *