Schimbările climatice pun în pericol resursele de apă din pânza freatică

Schimbările climatice pun în pericol resursele de apă din pânza freatică

Raportul mondial al Națiunilor Unite privind valorificarea resurselor de apă din 2022 se axează pe apele subterane. Documentul poate fi citit la adresa aceasta.

Este atrasă atenția în privința impactului schimbărilor climatice, în mod direct, asupra cursului de restabilire a apei din pânza freatică prin intermediul efectelor de la nivelul precipitațiilor și scurgerilor apelor de suprafață.…

UE versus cancer

Planul european anti-cancer

Uniunea Europeană ar urma să își îmbunătățească rolul în lupta împotriva cancerului, conform propunerilor unui comitet specializat al Parlamentului European care a identificat o serie de măsuri care pot fi adoptate și pregătite la nivel european. Direcții principale constau în abordarea factorilor de risc, îmbunătățirea îngrijirii medicale și mai multe investiții în cercetare.…

Despre Republica Moldova, urmărind raportul UE

Despre Republica Moldova, urmărind raportul UE

Pe 5 aprilie, Uniunea Europeană a publicat un raport comun privind Republica Moldova în contextul rapoartelor de țară din politica europeană de vecinătate, sub Acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea EUropeană. Practic, raportul verifică starea angajamentelor Republicii Moldova în contextul asocierii.…

Riscuri economice globale – raportul EIU

Riscuri economice globale – raportul EIU

The Economist Intelligence Unit a publicat un  raport privind riscurile la adresa economiei globale, împărțindu-le în riscuri politice, militare și financiare.

Zona euroatlantică se situează bine, fiind doar două riscuri cu potențial de impact major asupra economiei globale: părăsirea de mai multe state a zonei euro și punerea în aplicare a retoricii protecționiste a administrației americane. …

Tabloul de bord al UE privind justiția din 2017

Tabloul de bord al UE privind justiția din 2017

Comisia Europeană a publicat pe 10 aprilie un raport pe 2017 cu o imagine generală a sistemelor de justiție din Uniunea Europeană, urmărind o serie de indicatori ce țin de eficiența, calitatea și independența sistemului judiciar.…

Raportul privind cetățenia europeană

Raportul privind cetățenia europeană

Una dintre principalele piedici în aprofundarea cunoștințelor despre Uniunea Europeană este limba. Limbajul tehnic folosit de instituțiile Uniunii Europene în comunicările acestora creează dificultăți și distanțează cetățenii de idealurile europene. De aceea, amintesc un raport publicat recent de Comisia Europeană, Raportul privind cetățeania Uniunii Europene, un material de informare care prezintă demersurile europene adresate cetățenilor, dar și acțiunile pe care urmează să le dezvolte în perioada următoare.…

Drepturile omului și anticorupția nu sunt incompatibile

Drepturile omului și anticorupția nu sunt incompatibile

Un consultant politic și de comunicare a scris un raport independent despre lupta anticorupție din România, publicat de o organizație neoconservatoare britanică, The Henry Jackson Society, intitulat Fighting Corruption with Con Tricks: Romania’s Assault on The Rule of Law, în care este evidențiat modul în care statul român preferă abuzurile instituțiilor de forță în locul unor proceduri clare care să protejeze drepturile fundamentale ale omului inclusiv în lupta anticorupție.…