Străbunicul meu avea nevoie de organisme internaționale

Acesta este articolul cu care am câștigat un loc la BTMUN (Botoșani Model United Nations, una dintre simulările pe care le aminteam aici), oferit de Wedu. Articolul se numește „Străbunicul meu avea nevoie de organisme internaționale”. Începutul este disponibil pe această pagină, iar continuarea aici.

Deciziile luate la nivel internațional ne afectează, această afirmație fiind o realitate chiar din prima jumătate a secolului trecut. Cum s-a întâmplat acest lucru? Marin Preda, în romanul Moromeții, reușește să surprindă modul în care țăranul român a suferit de pe urma Marii Crize Economice din perioada 1929-1933, cum prăbușirea bursei de acțiuni de pe Wall-Street a afectat țăranul român cultivator de grâu, un „Ilie Moromete” care își întreținea familia de pe urma activităților agricole.  Era începutul globalizării, începutul efectelor și „beneficiilor” unei lumi interconectate, internaționalizarea efectelor politicilor naționale ale marilor state.

Revenind la „Importanţa şi rolul organismelor internaţionale în viaţa comunităţilor locale”, putem evidenția acest aspect, în viziunea mea, printr-o comparație, o comparație între trecutul și prezentul României pentru că suntem la limita dintre o țară în curs de dezvoltare și una dezvoltată.  Societatea s-a născut la cel mai mic nivel, așa cum, prin definiție, spunem că familia este celula de bază a societății, comunitatea locală reprezintă principalul mod de acțiune pentru îmbunătățirea condițiilor de viață.

Să presupunem că Organizația Națiunilor Unite nu s-ar fi născut în 1945, ci în 1845. De asemenea, să presupunem că CECO (Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului) s-ar fi fondat nu în 1951, ci în 1851. Acum, să aruncăm o privire la rolurile pe care le au principalii actori internaționali pe plan global (ONU) și pe plan regional (UE):  au fost dezvoltate legi comune mai multor popoare, a fost garantată libera circulație a persoanelor (în UE), s-au consolidat și se lucrează la politicile comune în ceea ce privește agricultura, comerțul, serviciile, justițiile, au fost înființate organisme internaționale care veghează asupra respectării acestora pe plan național, au grijă de respectarea drepturilor omului, fac presiuni asupra cazurilor în care democrația este pusă la încercare sau nu există, vin cu sprijin pentru problemelor statelor și susține cooperarea transnațională.  Acestea sunt doar câteva dintre rolurile pe care le au organisemele internaționale.