Stagii de practică la Camera Deputaţilor

Stagii de practică la Camera Deputaţilor

Pentru al doilea an consecutiv, Camera Deputaţilor îşi deschide uşile pentru o serie de stagiari selectaţi în urma mai multor etape.

Criterii de eligibilitate

 • student sau absolvent al ciclului de licenţă;
 • cunoaşterea a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională;
 • cunoştinţe de bază în domeniul IT.

În funcţie de opţiunile tale, poţi desfăşura stagiul în două în două departamente şi două comisii parlamentare. Voi enumera aici comisiile unde cei selectaţi pot desfăşura activitatea:

 1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare;
 2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;
 3. Comisia pentru industrie şi servicii;
 4. Comisia pentru transporturi şi infrastructură;
 5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice;
 6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale;
 7. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului;
 8. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic;
 9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială;
 10. Comisia pentru sănătate şi familie;
 11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport;
 12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă;
 13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
 14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
 15. Comisia pentru politică externă;
 16. Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii;
 17. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;
 18. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi;
 19. Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării;
 20. Comisia pentru afaceri europene.

Desigur, mai sunt şi departamentele, pe care le găsiţi indicate pe site-ul programului.

Calendarul programului

 • 1-20 septembrie – înscrieri online;
 • 21 – 27 septembrie – anunţarea candidaţilor;
 • 28 – 30 septembrie – interviuri şi teste;
 • 8 octombrie – anunţarea rezultatelor;
 • 12 octombrie – deschiderea programului de stagii;
 • 15 decembrie – închiderea perioadei de stagii.

Programul de stagii nu este remunerat, prin urmare s-ar putea să reprezinte un dezavantaj pentru o parte din posibilii participanţi. De asemenea, activitatea se desfăşoară în Bucureşti în timpul celor două luni. Formularul de aplicaţie este disponibil aici.

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.

One Reply to “Stagii de practică la Camera Deputaţilor”

Comments are closed.