Se caută următorii delegați de tineret la ONU

Programul Delegat de Tineret la ONU se află în procesul de selecție pentru mandatul 2014-2015. Cei doi delegați, un băiat și o fată, vor reprezenta tinerii din România la Organizația Națiunilor Unite. Îmi doresc ca și următorii tineri selectați să aibă o amplă campanie de promovare a activității acestora, dar și de consultare a tinerilor, prin întreaga țară.

Aplică pentru Delegat de Tineret la Națiunile Unite

Personal, vă recomand să aplicați dacă sunteți pasionați de domeniul politicilor de tineret și relații internaționale. România se află printre țările care beneficiază de organizarea sa. Este o oportunitate și pentru dezvoltarea personală și profesională, iar profilul candidatului nu se bazează pe vârstă sau pe experiența profesională. Succes! Pentru că informațiile pentru aplicanți sunt foarte importante, atașez informațiile necesare procedurii de selecție aici:

Etapele pentru selecţia candidaţilor:

  1. Depunerea candidaturilor – Aplicanţii vor depune dosarul de candidatură în perioada 4 – 17 august 2014;

2. Interviul – În urma evaluării aplicaţiilor sunt selectaţi 10 candidaţi, 5 de sex feminin şi 5 de sex masculin, ce vor susţine un interviu cu membrii comisiei de selecţie. 3. Dezbaterea finală – În urma interviurilor, sunt selectaţi 4 candidaţi: 2 de sex feminin şi 2 de sex masculin. Aceştia participă la dezbaterea finală, în urma căreia sunt selectaţi o fată şi un băiat, care obţin statutul de Delegaţi de Tineret la Naţiunile Unite pentru mandatul 2014 – 2015.

Dosarul de candidatură va cuprinde:

– formularul de înscriere on-line disponibil aici; – un CV al candidatului, redactat în limba română, model Europass; – un eseu de maximum 1000 de cuvinte, în limba engleză sau franceză (font: Times New Roman; mărime 12; spaţiere 1,5) cu o tematică aleasă din domeniile: tineretul şi rolul său în cadrul procesului de dezvoltare sustenabilă, Agenda post-2015, atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, problematica globalizării, antreprenoriat, dialog inter-cultural, recunoaşterea educaţiei nonformale, includerea socială a tinerilor dezavantajaţi, cetăţenie activă – participare la viaţa comunităţii; – o scrisoare de recomandare, recentă (din anul 2014). din partea unui superior ierarhic sau a unui cadru didactic universitar – semnată, ştampilată (acolo unde se impune), scanată şi să cuprindă datele de contact ale semnatarului pentru identificare. Aceste documente vor fi trimise într-un singur e-mail – cu ataşamentul de preferinţă arhivat – la adresa international@mts.ro, cu menţiunea Delegat de Tineret la ONU. Toţi candidaţii vor primi un e-mail de confirmare.

            Cine poate candida:

– tinerii cetăţeni români, care la data depunerii candidaturii au vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani; – candidaţii la competiţie trebuie să-şi fi desfăşurat activitatea în România cel puţin ultimele 6 luni  din anul precedent depunerii candidaturii pentru mandatul 2014-2015; –  mandatul Delegaților de Tineret la ONU reprezintă intervalul din momentul desemnării candidaţilor ca Delegaţi până la desemnarea următoarei serii de Delegaţi; – pe durata mandatului, Delegaţii de Tineret la Naţiunile Unite nu pot lipsi din ţară pe perioade lungi (burse de studiu, stagii, angajări profesionale);

            Profilul Delegatului de Tineret:

– tânăr lider, cu experienţă relevantă în domeniul activităţilor de tineret, de preferat minimum 3 ani; – să fi dezvoltat proiecte, în parteneriat sau proprii, locale/naţionale/internaţionale, în domeniul tineretului; – participare în activităţi relevante tematicii de tineret (participări la conferinţe, forumuri, seminarii etc.); – implicare activă în proiecte de tineret (voluntariat, mediul asociativ etc.); – interes în a dezvolta cunoştinţe legate de relaţii internaţionale şi mecanismele Organizaţiei Naţiunilor Unite; – abilităţi dovedite de relaţionare, negociere, lucru în echipă, precum şi capacitatea de a îndeplini la timp sarcinile stabilite; – cunoștințe avansate de limba engleză şi/sau franceză (scris, citit, exprimare); cunoaşterea limbilor rusă sau spaniolă – limbi oficiale ONU – constituie un avantaj; – gândire contextuală: să dovedească capacitatea de a integra iniţiativele sale, în calitate de Delegat de Tineret, în cadrul priorităţilor la nivel de politici publice pentru tineret/

            Rolul Delegaţilor de Tineret la Naţiunile Unite:

– asigură reprezentarea intereselor tinerilor români la cele două sesiuni: Adunarea Generală ONU (octombrie 2014) şi Comisia pentru Dezvoltare Socială (februarie 2015); – susţin discursuri în cadrul celor două sesiuni, iar pregătirea discursurilor şi a poziţiilor oficiale este responsabilitatea Delegaţilor de Tineret; varianta finală va fi avizată de Ministerul Tineretului şi Sportului şi  va putea fi modificată ulterior avizării, numai cu acordul MTS. – organizează şi participă la proiecte în conformitate cu priorităţile naţionale şi internaţionale de tineret şi cu priorităţile mandatului lor. – menţin permanent contactul cu Ministerul Tineretului şi Sportului, realizează rapoarte trimestriale privind activitatea lor în cadrul Programului şi le prezintă persoanelor de legătură din Minister. Aceste rapoarte trebuie să ilustreze acţiunile de informare, promovare şi de implementare a Programului Delegat de Tineret la Naţiunile Unite;

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.