Schimbările climatice pun în pericol resursele de apă din pânza freatică

Schimbările climatice pun în pericol resursele de apă din pânza freatică

Raportul mondial al Națiunilor Unite privind valorificarea resurselor de apă din 2022 se axează pe apele subterane. Documentul poate fi citit la adresa aceasta.

Este atrasă atenția în privința impactului schimbărilor climatice, în mod direct, asupra cursului de restabilire a apei din pânza freatică prin intermediul efectelor de la nivelul precipitațiilor și scurgerilor apelor de suprafață.

Agențiile ONU atrag atenția, în particular, asupra efectelor schimbărilor climatice prin intermediul unor efecte indirecte asupra cererii de apă pentru irigații în urma evapotranspirației. Acolo unde va fi cazul, impactul se va simți prin intensificarea precipitațiior și rolul acestora în accelerarea unor probleme de sanitație și prin creșterea nivelului mării printr-o intruziune a apei de mare în rezervele costiere. De asemenea, este disponibil în raport o hartă cu impactul schimbărilor climatice asupra precipitațiilor, în unele zone din România fiind estimată reducerea nivelului precipitațiilor anuale.

În Europa, accentul este pus pe calitatea apei și riscurile la adresa sănătății, ținând cont că o cantitate semnificativă de apă din pânza freatică este folosită ca apă potabilă. Raportul atrage atenția poluării cu azotați și pesticide, poluanți rezultați din agricultură, producție industrială și minerit, pe de o parte, dar și asupra unor poluanți emergenți care au nevoie de mai multă cercetare.

Pentru a face față acestor probleme, raportul recomandă cooperarea atât între utilizatori și între instituții cu responsabilități specializate, cât și la nivel internațional, ținând cont de dimensiunea transnațională a problemelor, dar această recomandare pleacă de la premisa îndeplinirii în mod adecvat a atribuțiilor pe care acești actori le au în raport cu buna gestionare a resurselor de apă subterană.

imagine: raport (p. 104)

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.