România, primul pas din lunga călătorie către OCDE

România, primul pas din lunga călătorie către OCDE

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a decis deschiderea discuțiilor de aderare pentru șase state: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România, considerând că au făcut suficiente progrese pentru a fi considerate ca potențiali membri în perspectivele de viitor.

În următorul pas, OCDE va furniza României o foaie de parcurs pentru aderare, foaie care trebuie adoptată prin consens de Consiliul OECD, organismul care reunește reprezentanții tuturor statelor membre ale organizației. Abia după ce a primit foaia de parcurs, care va stabili condițiile și procesul pentru aderarea la OECD, se va putea spune că România este un candidat la această organizație.

După o examinare tehnică aprofundată de către comitetele OECD a îndeplinirii angajamentelor în conformitate cu această foaie de parcurs, OCDE poate decide, prin unanimitate, invitarea unei țări candidate să devină membru al organizației. Există și așteptarea ca aceste angajamente să fie îndeplinite într-un timp rezonabil, cu un pachet legislativ semnificativ de adoptat în acest timp, și să își acopere costurile aferente procesului de aderare și post-aderare. Sunt importante și câteva elemente politice în această discuție, dincolo de foaia de parcurs tehnică. În primul rând, procesul de aderare nu este unul ireversibil. Și Rusia, și Iugoslavia au fost la un moment dat state apropiate de OCDE. La fel, unele au stat foarte mulți ani în așteptarea intrării, altele și-au îndeplinit obiectivele în doi-trei ani, varianta dezirabilă și pentru România. Nu în ultimul rând, trebuie rezolvate toate problemele cu vecinii, existând câteva probleme la un anumit moment cu Ungaria.

Organizația a fost înființată în 1948 pentru a gestiona sprijinul de reconstrucție de după Al Doilea Război Mondial în Europa, celebrul Plan Marshall. În prezent, organizația se concentrează pe generarea de idei de politici publice pentru statele membre. Acest lucru nu înseamnă că oferă soluțiile adecvate pentru un stat membru, căci OCDE are și un istoric remarcabil de politici care au oferit rezultate opuse celor planificate. Rămâne însă un pilon important pentru promovarea de standarde și bune practici internaționale, cum a fost recentul caz la propunerii unui acord global pentru taxarea multinaționalelor.

Valorile centrale sunt care definesc în prezent OCDE sunt libertatea individuală, democrația, statul de drept și apărarea dreptului omului, precum și existența unor economii de piață deschise și competitive. Ca acțiuni, pe lângă angajamentul pentru sprijinirea creșterii economice în mod sustenabil, atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Sustenabilă și protecția mediului se află printre prioritățile membrilor.

imagine: © OECD

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.