Marele Ocean, în atenția Uniunii Europene

Marele Ocean, în atenția Uniunii Europene

Recent, Comisia Europeană a anunțat un set de măsuri pentru protejarea oceanului, o contribuție responsabilă a Uniunii Europene și statelor sale membre pentru protejarea ecosistemelor oceanice și nu numai, afișată într-o Europă responsabilă de calitatea vieții oceanice și impactul oceanului asupra vieții omului. . Președina Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vorbește chiar de o contribuție a Europei ca „putere maritimă”.

Lista ariilor de acțiune urmărite de UE pentru protejarea oceanului

Inițiativa include eforturile diplomatice pentru o coaliție la nivel internațional pentru protejarea oceanului dincolo de jurisdicțiile naționale printr-un tratat pentru conservarea oceanului dincolo de jurisdicțiile naționale, acestei zone fiind vulnerabile în fața poluării, supraexploatării și schimbărilor climatice.

Pescuitul nereglementat, neaprobat și ilegal este de asemenea în lista țintelor de soluționare pentru UE, UE promovând lupta împotriva acestor fenomene și blocarea accesului acestor produse pe piața europeană. Este un domeniu față de care cele mai multe puteri globale manifestă un interes. Tema este asocietă cu sprijinul oferit pentru un pescuit sustenabil.

Pentru combaterea poluării maritime cu plastic, UE adoptat deja o directivă privind plasticul de unică folosință, în vigoare din 2021, menită să elimine treptat multe bunuri de unică folosință care ajung să polueze diferite ecosisteme. Recent, a fost anunțat și interesul pentru promovarea unui acord global privind problematica plasticului.

Măsurile pentru atingerea neutralității climatice ating și oceanul, UE venind cu o propunerea unor standarde asupra combustibililor maritimi în raport cu intensitatea gazelor cu efect de seră și în privința adecvării infrastructurii energetice a porturilor. Acest obiectiv va beneficia și de sprijinul extinderii sistemului de tranzacționare a certificatelor de carbon către sectorul maritim.

European Digital Twin Ocean

Obiectivul european este însoțită și de sprijin tehnologic și științific pentru găsirea soluțiilor pentru provocările la nivelul oceanului.

De exemplu, UE va finanța un geamăn-digital pentru ocean (European Digital Twin Ocean), un portal care să ofere acces nerestricționat la datele maritime despre oceanul planetar și să intregreze importante modele și capacități de prognoză la nivelul UE, precum și numeroase proiecte de cercetare a oceanului.

Se spune adesea că știm mai puține despre ocean decât despre Lună, dar și că de multe ori preocupările sunt pentru spațiu, uitând ceea ce se întâmplă la nivelul oceanului planetar, acesta ocupând peste 70% din suprafața planetei, neînțelegând multe roluri ale acestuia în prezent, deși știim că are un rol fundamental în asigurarea vieții și echilibrului ambiental, dar aceste inițiative alături de multe altele la nivelul statelor și organizațiilor interesate reușesc să ofere răspunsuri și soluții.

imagine: Serviciul Audiovisual, Comisia Europeana

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.