Acordurile comerciale ajută sectorul agro-alimentar european

Acordurile comerciale ajută sectorul agro-alimentar european

Cercetătorii Comisiei Europene au publicat recent rezultatele unui studiu privind efectele potențiale ale zece acorduri de liber schimb ale Uniunii Europene aflate în negociere sau recent adoptate. Scopul acestora a fost de a vedea impactul acestor acorduri asupra comerțului, producției, cererii și prețurilor.

Pe scurt, acordurile de liber schimb pregătite de Uniunea Europeană au potențialul de a sprijini setorul agro-alimentar al Uniunii Europene, în special sectoarele de băuturi, alimente procesate, carte de porc și lactate. În același timp, există vulnerabilități la nivelul altor sectoare, în special carnea de vită, de oaie, de pui, zahăr sau orez. Studiul poate fi accesat la adresa aceasta.

Analiza se bazează pe acorudurile comerciale ale Uniunii Europene (în vigoare sau în curs de negociere) cu Australia, Chile, India, Indonezia, Malaezia, Mercosur, Mexic, Noua Zeelandă, Filipine și Thailanda. Acesta acorduri creează noi piețe pentru exporturile europene și diversifică sursele relațiilor comerciale. Conform scenariilor analizate, dacă aceste acorduri comerciale bilaterale nu vor fi implementate, aceste țări vor însemna în anul 2032 6,6% din exporturile agro-alimentare ale UE și 28,2% din importurile agro-alimentare ale UE, cu o valoare a acestor exporturi de 12,6 miliarde și a importurilor de 32,2 miliarde de euro.

Sunt două scenarii furnizate: unul ambițios și unul conservator, în funcție de nivelul liberalizării vamale în urma implementării acestor acorduri. În scenariul ambițios de liberalizare tarifară în urma implementării acordurilor cu aceste țări, exporturile UE către acești zece parteneri, enumerați mai sus, cresc cu 38%, iar importurile cu 14,5%. În scenariul conservator, creșterea exporturilor europene către acești parteneri este cu 27%, iar importurile de la aceștia cu 11%. Față de toți partenerii comerciali, luând în considerare schimbările unor lanțuri comerciale, sunt identificate creșteri de câteva puncte procentuale ale importurilor și exporturilor totale.

Imaginea este mai complexă, metodele și instrumentele folosite au propriile lor limitări, însă studiul arată cum valoarea adăugată de care se bucură cetățenii europene ar putea creștere prin contribuția comerțului extern, dacă vor fi implementate aceste acorduri.

imagine: Pixabay

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *