Acord la nivelul statelor membre privind programul InvestEU

Acord la nivelul statelor membre privind programul InvestEU

A fost anunțat un acord la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene privind un mandat parțial pentru negocieri cu Parlamentul European privind propunerea Comisiei Europene cu privire la InvestEU. Este parțial pentru o parte din condițiile InvestEU au fost deja soluționate în acorduri anterioare.

InvestEU este programul propus pentru 2021-2027 dedicat încurajării participării investorilor publici și privați în operațiuni de investiții și finanțare prin oferirea unor garanții de la bugetul Uniunii Europene pentru a reduce riscurile de eșecuri și investiții suboptime.
Garanțiile UE pentru programul InvestEU sunt de circa 23,5 miliarde de euro. Acestea sunt distribute în patru direcții: 35% pentru infrastructură sustenabilă, 27,5% pentru cercetare, inovare și digitalizare, 27,5% pentru IMM-uri și 10% pentru investiții sociale și competențe.

Propunerea actuală ia în considerare feedback-ul privind în urma Consiliului European din 17-21 iulie 2020, integrând un pilon de sprijin pentru investiții strategice europene în cele patru arii amintite mai sus, sprijinind investitorii în zone de importanță strategică pentru UE, respectivă tranziția verde, tranziția digitală, sporirea rezilienței și întărirea lanțurilor valorice de natură strategică.
Totodată, sub InvestEU va fi inclus și al doilea pilor al Mecanismului pentru o tranziție justă, Schema pentru o tranziție justă. Aceasta fi funcționa orizontal la nivelul tuturor direcțiilor amintite pentru a sprijini investiții care contribuie la rezolvarea provocărilor de mediu, economice și sociale care apar din tranziția către neutralitatea climatică până în 2050 și pentru atingerea țintei UE privind clima în 2030, sprijinind teritoriile cele mai afectate.

Urmează negocierile cu Parlamentul European, după ce aleșii europeni își stabilesc mandatul.

imagine: Serviciul Audiovizual CE

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.