Agenda de tineret rezultată în urma #AUEUYPII

Agenda de tineret rezultată în urma #AUEUYPII

Atașez mai jos documentele rezultate în urma Inițiativei de tineret Africa – Europa (African Union – European Union Youth Plug-In Initiative – #AUEUYPII).

Este vorba de agenda de tineret cu recomandări de priorități, politici și programe în șase domenii tematice:

  • educație și competențe profesionale;
  • afaceri, creare de locuri de muncă și antreprenoriat;
  • guvernare și incluziune politică;
  • pace și securitate;
  • cultură, sporturi și arte;
  • mediu și schimbări climatice.