Uniunea caută talente

cercetare reactii

Uniunea caută talente. La nivel european se pregătesc condiții armonizate pentru intrarea și rezidența în UE și facilități pentru naționalii țărilor terțe veniți pentru cercetare, studiu sau formare.