Strategia comercială europeană pentru redresarea economică

Strategia comercială europeană pentru redresarea economică

Redresarea economică nu se poate face în absența unei consolidări a politicii comerciale. Pe 18 februarie 2021, Comisia Europeană a publicat o nouă strategie comercială pentru următorii ani. Cuvintele cheie sunt „deschis”, „sustenabilă” și „asertiv”, reflectând conceptul de autonomie strategică deschisă.

Ce înseamnă autonomia strategică deschisă?

Autonomia strategică deschisă este un concept care permite Uniunii Europene să fie mai puternică economic și geopolitic prin concentrarea pe trei elemente: reziliență și competitivitate, responsabilitate și corectitudine, aserviitatea și cooperare bazată pe reguli. Despre ce este vorba cu aceste trei direcții?

Înseamnă că Uniunea Europeană, cel mai mare actor comercial global, este deschisă comerțului și investițiilor pentru ca economia Uniunii EUropene să își revină din criză și să rămână competitivă și conectată cu lumea. Înseamnă că Uniunea Europeană va fi sustenabilă și responsabilă în a fi un lider internațional pentur a modela o lume mai verde și mai corectă, consolidând alianțele existente și implicându-se cu diferiți parteneri. Totodată, înseamnă că va fi asertivă împotriva practicilor coercitive și incorecte și că va fi pregătită să își aplice regulile, menținând în același timp condițiile cooperării internaționale într-un regim favorabil astfel încât să soluționeze probleme globale.

Conform Comisiei Europene, autonomia strategică deschisă înseamnă cooperarea în plan multiateral acolo unde este posibilă și acționarea în mod autonom acolo unde trebuie.

Strategia comercială a Uniunii Europene

Direcția pe termen mediu a politicii comerciale a Uniunii Europene include trei obiective centrale:

  1. sprijinirea redresării și transformării fundamentale a economiei UE în linie cu obiectivele digitale și ecologice;
  2. modelarea regulilor globale pentru o globalizare mai sustenabilă și mai corectă;
  3. creșterea capacității UE de a-și urmări propriile sale interese și aplica drepturile sale, incluzând în mod autonom.

Pentru a atinge aceste obiective, șase intervenții sunt vitale pen termen mediu. Cele șase arii vitale includ reformarea Organizației Mondiale a Comerțului, sprijinirea tranziției ecologice și promovarea responsabilității și sustenabilității în lanțurile de aprovizionare, sprijinirea tranziției digitale și comerțului cu servicii, consolidarea impactului de reglementare al UE, consolidarea parteneriatelor europene cu țările din vecinătate și aflate în procesul de extindere și cu Africa, îmbunătățirea concentrării acțiunii UE în zona de implementarea și aplicare a acordurilor comerciale, și asigurarea unor condiții de concurență echitabile.

Contribuții la transformările ecologice și digitale

Pe lângă contribuțiile la transformările ecologice și digitale, UE pune accentul pe consolidarea eforturilor pentru a asigura faptul că acordurile sale livrează avantajele negociate pentru lucrători, fermieri și cetățeni.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv și comisarul pentru comerț, declară despre strategie următoarele:

„Provocările cu care ne confruntăm necesită o nouă strategie pentru politica comercială a UE. Avem nevoie de un comerț deschis, bazat pe norme, pentru a contribui la restabilirea creșterii economice și la crearea de locuri de muncă după pandemia de COVID-19. Politica comercială trebuie, de asemenea, să sprijine pe deplin transformările verzi și digitale ale economiei noastre și să conducă eforturile globale de reformare a OMC. În plus, ar trebui să ne ofere instrumentele necesare pentru a ne apăra atunci când ne confruntăm cu practici comerciale neloiale. Urmărim o abordare deschisă, strategică și fermă, care pune accentul pe capacitatea UE de a face propriile alegeri și de a modela lumea din jurul său prin asumarea rolului de lider și prin angajamentul său, reflectând interesele și valorile noastre strategice.”

Uniunea Europeană, o economie deschisă

Pe lângă faptul că UE este cel mai mare actor comercial în lume, cu exporturi în valoare de 3,1 trilioane de bunuri și servicii și importuri de 2,8 trilioane de bunuri și servicii, comerțul bidirecțional reprezintă 43% din PIB-ul Uniunii Europene. Față de China (66) și Statele Unite (31), UE este principalul partener comercial pentru cele mai multe state (74). Este principalul partener comercial pentru Asia, Africa și Statele Unite. Mai mult, Uniunea Europeană are cele mai mici tarife vamale, cu o medie de 5,1%, față de protecționismul altor actori precum China – 7,6% sau India – 17,6%.

imagine: Pixabay

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *