Semestrul european, ediția de iarnă. 13 concluzii despre România

Semestrul european, ediția de iarnă. 13 concluzii despre România

Comisia Europeană a publicat pe 7 martie 2018 rapoartele de țară cuprinse în mecanismul semestrului european, o evaluare a progresului privind reformele structurale, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice. Am extras din raportul de țară pentru România o serie de idei:

 1. Ireversibilitatea progresului în lupta împotriva corupției a fost pusă la risc recent. Legile privind reforma justiției riscă să aducă atingere independenței justiției. Instituțiile juridice și cadrul privind lupta împotriva corupției continuă să fie sub intensă presiune.
 2. În lipsa reformelor structurale, creșterea economică optimistă, bazată în special pe consumul privat, sprijinită de tăierile de taxe și creșterile salariale în public și privat, riscă să pregătească o „aterizare grea”. Deficitul de cont curent se lărgește și este prevăzută accelerarea inflației. Reducerea contribuțiilor la pilonul II de pensii ar putea avea implicații negative privind dezvoltarea piețelor de capital.
 3. Calitatea investițiilor nu se îmbunătățește, rămânând constrânsă de deficiențele de management, schimbarea frecventă a priorităților și dificultățile în absorbția fondurilor europene. Investițiile private sunt îngreunate de incertitudinea legală și de birocrație.
 4. Cheltuielile publice ridicate nu se văd în infrastructura țării. Percepția calității infrastructurii este una dintre cele mai mici din UE. Cadrul privind guvernanța corporativă este slăbit. Reforma în sectorul transporturilor progesează foarte lent.
 5. În privința reformei administrației publice, nu au fost atinse rezultate tangibile.
 6. Rata șomajului a ajuns la cel mai mic nivel în mai bine de 20 de ani, însă măsura este rămâne insuficientă având în vedere presiunile din ce în ce mai mari pe piața forței de muncă;
 7. Munca nedeclarată continuă să distorsioneze piața forței de muncă. Salariile minime sunt stabilite discreționar.
 8. România a realizat un progres limitat privind îndeplinirea recomandărilor de țară din țară – progres limitat în ceea ce privește măsurile de activare pe piața muncii, privind îmbunătățirea colectărilor fiscale, privind accesul la educație, privind reducerea plăților informale în sistemul de sănătate, privind adoptarea unei legislații care să favorizeze un corp al funcționarilor publici independenți și profesioniști.
 9. Este constatat lipsa progresului în zone precum: mecanismul de stabilire a salariilor minime, în privința egalizării vârstelor de pensionare.
 10. Este constată atingerea țintei naționale din cadrul Strategiei Europa 2020 privind reducerea numărului de persoane în risc de sărăcie și excluziune socială. Indicatorii privind zona de cercetare-dezvoltare și privind reducerea părăsirii timpurii a școlii „la distanță față de țintele respective”.
 11. Implicarea partenerilor sociali în procesul politicilor publice rămâne limitat, fără substanță privind participarea și cooperarea cu aceștia.
 12. Sărăcia a crescut și inegalitatea de venituri rămâne ridicată, în timp ce efectele redistributive ale sistemelor de taxare și beneficii „rămân sub media Uniunii Europene”. Grupurile dezavantajate întâmpină obstacole în ieșirea de sub sărăcie datorită integrării limitate a serviciilor sociale, educației și ocupării.
 13. Performanțele slabe ale sistemului de învățământ limitează perspectivele creșterii pe termen lung.  Sunt criticate situațiile privind competențele digitale, prevenirea părăsirii timpurii a școlii, incluziunea socială a romilor, disparitățile rural-urban, neadaptarea învățământului tehnic la cerințele de pe piața muncii, accesul limitat la opportunități pentru învățarea și formarea adulților.

Noua formă a semestrului european este dată de includerea în setul de recomandări de țară a priorităților Pilonului european al drepturilor sociale, fiind incluse analizele privind provocările din zona sistemelor naționale de securitate socială. Comisia va propune un nou set de recomandări specifice fiecărei țări în luna mai. Mai multe informații specifice României aici.

romania eu flag
sursa imagine: Mixed Romanian and EU flags | Shutterstock.com

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.