Rezultatele Summitului UE – China

Rezultatele Summitului UE – China

Politica europeană în privința Chinei este slab cunoscută chiar și pentru experții în politică europeană. Acest stadiu nu vine dintr-o anumită dorință de a reduce semnificația acestei colaborări, ci pentru că Uniunea Europeană are suficiente probleme pe cap.

Xinhua și Comisia Europeană au publicat rezultatele întâlnirilor din 1-2 iunie, pe care le redau și le traduc în continuare cu scop informativ:

 1. Sporirea importanței strategice a fiecărui partener mai mult ca până acum. Angajament pentru protejarea scopurilor și principiilor Cartei ONU, regulilor OMC și încurajarea unei economii globale deschise.
 2. Relațiile UE – China au ajuns un nivel de maturitate fără precedent. UE reafirmă angajamentul pentru principiul unei singure Chine, în timp ce China reafirmă sprijinul pentru integrarea europeană.
 3. Reafirmarea sprijinului reciproc pentru planurile de dezvoltare ale ambelor părți actuale și pentru implementarea deplină a Agendei strategice de cooperare China – UE 2020, crearea de sinergii între strategiile de dezvoltare și sporirea cooperări.
 4. Continuarea consultării și dialogului în privința politicii externe și afacerilor regionale, sporirea cooperării în domeniile securității și apărării prin dialogurile obșinuite pe acest domeniu;
 5. Acord pentru consultări ad-hoc la nivel de experți privind contraterorismul, promovarea cooperării bilaterale și multilaterale pentru combaterea extremismului violent și a terorismului.
 6. Încurajarea sinergiilor între Belt and Road Initiative și Planul de investiții pentru Europa, semnarea memorandumului de înțelegere între Fondul Drumului Mătăsii și Fondului European de Investiții pentru facilitarea co-investițiilor prin crearea Fondului comun de investiții China – UE. Încurajarea cooperării la nivelul instituțiilor multilaterale de dezvoltarea: Banca Asiatică de Dezvoltare a Infrastructurii, Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
 7. Colaborarea strânsă cu Președinția germană a G20 pentru obținerea rezultatelor dorite în urma Summitului G20 de la Hamburg.
 8. Discuții în privința la îndeplinirea obligațiilor UE și condițiile în care vor fi îndeplinte obligațiile din articolul 15 al Protocolului de aderare a Chinei la Organizația Mondială a Comerțului;
 9. Manifestarea susținerii pentru consolidarea rolului central al OMC în sistemul comercial multilateral.
 10. Susținerea Dialogului economic și comercial la nivel înalt înainte de sfârșitul anului 2017.
 11. Manifestarea sprijinului pentru prioritizarea negocierilor privind acordul de investiții.
 12. Semnarea de către Ministerul Comerțului al Republicii Populare Chineze și Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene a unei comunicări comune privind Acordul de cooperare și protecție a indicațiilor geografice.
 13. Angajarea în rezolvarea diferendelor privind comerțul cu oțel în concordanță cu rezultatele summiturilor UE – China și a Mecanismului China – UE privind comerțul cu oțel
 14. Semnarea de către Comisia Europeană și Ministerul Comerțului din China a Aranjamentului Administrativ privind proiectul de cooperare în domeniul proprietății intelectuale „IP Key China”, însoțit de susținerea dialogului și cooperării în domeniu și de continuare a eforturilor comune în lupta împotriva încălcării proprietății intelectuale.
 15. Salutarea progresului înregistrat prin Platforma China UE privind conectivitatea, incluzând o serie de progresele în ceea ce privește reglementarea, setarea standardelor și stabilirea investițiilor.
 16. Salutarea progresului atins în cadrul Declarației comune privind 5G și sprijinirea cooperării în domeniul cibernetic.
 17. Semnarea de către Guvernul Republicii Populare Chineze și Uniunea Europeană a Cadrului strategic de cooperare în domeniul vamal și sporire a securității comerciale China – UE 2018-2020, cu obiective în sporirea conectivității vamale, reglementare vamală, combaterea comerțului ilicit și încurajarea celui legal.
 18. Reafirmarea importanței rezolvării problematicii schimbării climatice și a angajamentelor luate prin Acordul de la Paris din 2015, promovarea implementării acordului.
 19. Continuarea încurajării cooperării la nivel de orașe și companii privind politicile de urbanizare.
 20. Aprobarea implementării Foii de parcurs privind cooperarea în domeniul energiei  și stabilirea unor domenii prioritare de cooperare: politici energetice, strandarde privind eficiența energetică, tehnologii privind energia cu emisii reduse de carbon, energie regenerabilă, supraveghere energetică și interconectare energetică.
 21. Acord privind pregătirea semnării Memorandumului UE – China privind cooperarea în domeniul economiei circulare, avansarea dialogului politic interguvernamental și cooperării practice între întreprinderi în domeniu și stabilirea Dialogului China – UE privind politicile apei.
 22. Salutarea rezultatelor Mecanismului de cooperare bilateral privind guveranța și aplicarea legii silvice, angajamente privind creșterea cooperării în domeniul protejării biodiversității în diferite forme.
 23. Seminarea de Ministerul Științei și Tehnologiei din China și Comisia Europeană a Acordului administrativ privind un mecanism de co-finanțare pentru perioada 2018-2020 privind încurajarea cercetării colaborative și a proiectelor de inovare; semnarea Aranjamentului cadru privind cercetarea între Academia Chineză de Științe și Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene.
 24. Salutarea progresului în negocierile privind Acordul bilateral privind siguranța aviatică.
 25. Acord privind organizarea rundei a IV-a a Dialogului la nivel înalt oameni la oameni (people-to-people), angajament pentru consolidarea schimburilor în domenii precum educație, cultură, media, tineret, egalitate de gen și sport.
 26. Acord privind dezvoltarea consolidării Dialogului China – UE privind mobilitatea și migrația, implementarea foii de parcurs rezultată, simplificarea procedurilor de viză pentru șederea pe termen scurt pentru deținătorii de pașapoarte non-diplomatice de ambele părți. În acest scop, vor fi realizarea consultări la nivel de experți la fiecare trei luni.
 27. Acord pentru organizarea Dialogului UE – China privind afacerile juridice până la finalul anului 2017.
 28. Salutarea rezultatelor proiectului de cooperare privind managementului riscului dezastrelor UE – China 2012-2017, promovarea dezvoltării Institulului China – UE privind Managementul Dezastrelor (CEIEM), explorarea altor modalități de cooperare în domeniul cooperăriii privind managementul urgențelor.
 29. Acord privind susținerea Anului albastru China – UE 2017 (2017 China – EU Blue Year) și pentru realizarea unui parteneriat albastru în domeniul managementului oceanelor.
 30. Semnarea de Administrația Națională a Turismului a Republicii Populare a Chinei și de Direcția Generală pentru Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri a Comisiei Europene a Aranjamentului privind implementarea Anului turismului China – UE 2018, cu o orientare spre îmbunătățirea experiențelor de turism și călătorie între cele două popoare și crearea de oportunități pentru cooperarea economică

Ceea ce am făcut mai sus a fost să traduc și, uneori, să prezint pe scurt realizările  celui de-al XIX-a Summit UE – China. În limba engleză, acestea sunt disponibile pe site-ul Xinhua, iar pentru neclarități sau informații suplimentare puteți verifica informațiile transmise de Comisia Europeană.

steaguri ue - china
sursa imagine: EU-China flags/Shutterstock.com

 

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.