Reglementări europene pentru o mai bună protejare a avertizorilor de integritate

Reglementări europene pentru o mai bună protejare a avertizorilor de integritate

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord în privința noilor reglementări europene pentru garantarea protecției avertizorilor de integritate care denunță încălcări ale legislației UE.

Avertizorii de integritate sunt persoanele care aduc în atenție atunci când întâlnesc în contextul muncii nereguli care pot dăuna interesului public (de exemplu, nereguli care pot aduce prejudicii sănătății publice, mediului, siguranței consumatorului, finanțelor europene, etc.)  Contribuțiile acestora pot duce la o mai bună aplicare a legislației europene, precum și la detectarea și anchetarea unor încălcări ale dreptului Uniunii Europene în situații care altfel ar fi rămas ascunse și ar fi afectat bunăstarea societății și interesul public.

În principal, avertizorii sau denunțătorii, în funcție de cum vrem să îi numim, întâmpină un mare risc de a suferi represalii. Frica de consecințe legale sau financiare este printre cele mai întâlnite măsuri pentru care oamenii nu raportează cazurile de corupție pe care le-au observat. Din acest motiv este nevoie de o mai bună protecție a acestor avertizori. Mai mult, doar zece state membre UE, la momentul aprobării acestei legislații, aveau legi cuprinzătoare privind protecția avertizorilor, fiind un alt motiv pentru stabilirea unor standarde la nivelul Uniunii Europene.

Conform Comisiei Europene, noile norme acoperă o gamă largă de domenii ale legislației UE, printre care combaterea spălării banilor, impozitarea întreprinderilor, protecția datelor, protecția intereselor financiare ale Uniunii, siguranța alimentelor și a produselor, precum și protecția mediului și securitatea nucleară, iar statele membre se bucură de libertatea de a extinde aplicarea acestor norme și la alte domenii.

Ce aduc modificările legislației europene pentru protecția avertizorilor de integritate?

Proceduri și obligații de raportare clare pentru angajatori: noile norme vor crea un sistem de canale de raportare sigure, atât la nivel de organizație, cât și către autoritățile publice.

Canale de raportare sigure: avertizorii de integritate sunt încurajați să raporteze încălcarea în primul rând pe plan intern, dacă aceasta poate fi abordată în mod eficace în cadrul organizației lor și nu există riscul să sufere represalii. De asemenea, avertizorii de integritate pot raporta încălcarea direct autorităților competente, după cum consideră de cuviință, în funcție de circumstanțele cazului. În plus, dacă după raportarea către autorități nu se iau măsuri adecvate, sau în cazul unui pericol iminent sau evident pentru interesul public ori în cazul în care raportarea către autorități nu ar funcționa, de exemplu, pentru că autoritățile au o înțelegere secretă cu autorul infracțiunii, avertizorii de integritate pot face o dezvăluire publică, inclusiv în mass-media. Noile norme îi vor proteja pe avertizorii de integritate atunci când acționează ca surse ale jurnalismului de investigație.

Prevenirea riscului de represalii și o protecție eficace: normele îi vor proteja pe avertizorii de integritate împotriva concedierii, a retrogradării și a altor forme de represalii. De asemenea, acestea le vor impune autorităților naționale obligația de a-i informa pe cetățeni cu privire la procedurile de denunțare a neregulilor și la protecția disponibilă. Avertizorii de integritate vor beneficia, de asemenea, de protecție în cadrul procedurilor judiciare. 

 

Acordul provizoriu privind directiva pentru protecția persoanelor care semnalează încălcări ale dreptului Uniunii mai are nevoie de aprobarea formală în Parlamentul European și în Consiliu. Actul legislativ a fost propus de Comisia Europeană în aprilie 2018.

sursă imagine: Pixabay

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.