Recomandările de țară publicate de Comisia Europeană

Recomandările de țară publicate de Comisia Europeană

În cadrul Semestrului european, Comisia Europeană a publicat recomandările de țară pentru statele membre. Acestea se bazează pe spe analiza rapoartelor de țară publicate în luna februarie și pe evaluarea programelor naționale prezentate în luna aprilie. Următorul pași constau în adoptarea acestora de Consiliul UE și punerea în aplicare de statele membre prin intermediul politicilor lor economice și bugetare naționale.

Traducerea în limba română a recomandărilor specifice de țară este disponibilă la adresa aceasta, conținând descrierea principalelor probleme constate și o serie de recomandări în plan fiscal-bugetar, financiar-bancar, pensii, social, investiții și luarea deciziilor.

Comisia Europeană transmite că acțiuni suplimentare sunt necesare din partea statelor pentru care au fost constatate dezechilibrelor macroeconomice. 13 state membre se confruntau cu dezechilibre macroeconomice (Bulgaria, Croația, Franța, Germania, Irlanda, Portugalia, Spania, Țările de Jos, România și Suedia) și trei se confruntau cu dezechilibre excesive (Cipru, Grecia și Italia).

Totodată, în cazul României, Comisia constată lipsa acțiunilor efective pentru a răspunde recomandărilor anterioare și recomandă corectarea abaterii semnificative de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii
obiectivului bugetar pe termen mediu (MTO).

Comisia emite și un avertisment pentru constatarea acestei abateri în 2018. Recomandarea pentru corectarea abaterii semnificative include:

  • limitarea ratei de creștere nominală a cheltuielilor guvernmentale primare nete la 4,5% în 2019 și 5,1% în 2020, corespunzând unei ajustări structurale anuale de 1% din PIB în 2019 și 0,75% din PIB în 2020;
  • utilizarea oricăror câștiguri neașteptate pentru reducerea deficitului prin aplicarea de măsuri de consolidare bugetară;
  • raportarea către Consiliu până pe 15 octombrie a măsurilor luate pentru punerea în aplicare a recomandării, în mod specific și credibil, precizând impactul bugetar al măsurilor aplicate și actualizarea proiecțiilor bugetare pentru 2019-2020.
imagine: European Union, 2015/EC – Audiovisual Service

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.