Procedură de infringement începută privind deficiențe în combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei

Procedură de infringement începută privind deficiențe în combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei

Pachetul de toamnă de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de către autoritățile române în raport cu angajamentele luate de acestea la nivel european are opt cazuri în care România este menționată fie cu o scrisoare de notificare, fie cu opinie motivată, urmând, dacă nu sunt luate măsuri, să fie inițiată o acțiune în instanță împotriva României. Am remarcat că apar unele dintre temele care pentru aproximativ 12 ani au fost iertate în urma prevederilor tranzitorii privind aderarea la Uniunea Europeană. Timpul a trecut, iar acum vine verificarea. Cele mai multe sunt de mediu și au treabă cu autoritățile locale și județene pe care tocmai le-am votat în alegerile din 27 septembrie. Dar alta este tema pe care o aduc în discuție.

România a primit o scrisoare de notificare privind transpunerea incompletă a legislației UE privind penalizarea discursului instigator la urmă și actelor criminale bazate pe ură – hate speech și hate crime. Practic, nu au fost transpune corect unele reglementări privind combaterea rasismului și xenofobiei prin legea penală. România, spun autoritățile europene, nu a definit corect discursul instigator la ură, întrucât este constat eșecul criminalizării discursul instigator la ură care incită la violență. Mai spun autoritățile europene, România criminalizează doar discursul instigator la ură țintit împotriva unui grup de persoane definit prin referința la rasă, culoare, religie, descendență sau origine etnică și național, nu și când este îndreptată împotriva unui membru individual al unor astfel de grupuri.

România are la dispoziție două luni pentru a răspunde în mod satisfăcător la solicitările de clarificare transmise de Comisia Europeană, altfel procesul de infringment merge mai departe.

Decizia cadru a Consiliului privind combaterea unor forme de exprimare a rasismului și xenofobiei prin mijloace penale a fost adoptată în 2008. Conform prevederilor sale, anumite manifestări grave de rasism și xenofobie trebuie să fie o infracțiune în toate statele membre ale Uniunii și să fie pedepsite prin sanciuni disuasive, proporționale și eficiente. Se aplică tuturor delictelor aplicate pe teritoriul Uniunii, inclusiv prin sisteme informatice, de către un cetățean al țărilor UE sau în beneficiul unei persoane juridice din UE.

Exemple de comportament care sunt pedepsibile astfel (instigarea, complicitatea sau tăinuirea săvârșirii infracțiunilor menționate mai sus este, de asemenea, pedepsibilă), conform deciziei-cadru:

  • instigarea publică la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup definit pe criterii de rasă, culoare, religie, credință, descendență sau origine națională sau etnică;
  • infracțiunea menționată mai sus atunci când se săvârșește prin difuzarea publică sau distribuirea de înscrisuri, imagini sau alte materiale;
  • apologia în mod public, negarea în mod public sau minimizarea vădită în mod public a gravității crimelor de genocid, a crimelor contra umanității și a crimelor de război, astfel cum sunt definite la articolele 6, 7 și 8 din Statutul Curții Penale Internaționale, săvârșite împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup definit pe criterii de rasă, culoare, religie, descendență sau origine etnică sau națională, atunci când comportamentul respectiv este de natură să incite la violență sau ură împotriva unui astfel de grup sau membru al unui astfel de grup.
imagine: EC – Audiovisual Service

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *