Noi norme europene propuse privind calitatea apei potabile

Noi norme europene propuse privind calitatea apei potabile

Vocea cetățenilor europeni a fost auzită de autoritățile de la Bruxelles, iar miza inițiativei cetățenești Right2Water (Dreptul la apă) este cuprinsă în propunerea de revizuire a directivei europene privind apa potabilă. Comisia Europeană a prezentat propunerea de revizuire a Directivei privind calitatea apei destinată consumului uman.

Inițiativa Right2Water a fost depusă cu peste 1.650.000 de semnături, având ca obiect modificarea legislației europene privind apa potabilă și salubritatea, invitând Comisia Europeană să propună „o legislație de implementare a dreptului omului la apă și salubritate, după cum este recunoscut de Organizația Națiunilor Unite, și de promovare a asigurării cu apă și salubritate ca servicii publice de bază pentru toți”.

La momentul respectiv, inițiativa cetățenilor europeni își propunea să oblige instituțiile UE și statele membre să se asigure că toți locuitorii beneficiază de dreptul la apă și salubritate, să scutească de normele pieței interne alimentarea cu apă și gestionarea resurselor de apă, să scutească serviciile de alimentare cu apă de liberalizare, să întărească eforturile UE pentru asigurarea accesului universal la apă și salubritate.

Propunerea de revizuire a directivei propusă de Comisia Europeană urmărește îmbunătățirea calității și siguranței apei , îmbunătățirea accesului la apă potabilă  al tuturor cetățenilor, în special în cazul grupurilor vulnerabile și marginalizate și punerea mai multor informații la dispoziția consumatorilor despre calitatea apei potabile și aprovizionarea cu apă potablă în zonele în care locuiesc.

Astfel, printre prevederi se găsesc:

  • adăugarea de substanțe noi și emergente precum legionella și cloratul la lista de criterii pentru determinarea siguranței apei, în acord cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății;
  • impunerea statelor membre să îmbunătățească accesul la apă potabilă pentru toți cetățenii, inclusiv pentru grupurile vulnerabile și marginalizate, însemnând instalarea în spațiile publice a unor echipamente care să permită accesul la apă potabilă, campanii de informare a cetățenilor cu privire la calitatea apei pe care o beau și încurajarea administrațiilor și clădirilor publice să ofere acces la apă potabilă;
  • furnizarea de informații în mod facil consumatorilor, inclusiv online, despre calitatea și aprovizionarea cu apa potabilă pentru a spori încrederea în apa de robinet; informații mai clare cu privire la consumul de apă, la structura costurilor, prețul pe litru;
  • o abordare bazată pe riscuri la adresa siguranței prin orientarea controalelor specifice, mai ales, asupra cazurilor care prezintă riscuri mai mari;
  • accelerarea activităților de standardizare pentru a se asigura că produsele pentru construcții utilizate în sectorul apei în întreaga piață internă a UE (de exemplu, conductele și rezervoarele) nu poluează apa potabilă.

Măsurile au fost anunțate la 1 februarie 2018 de comisarii europeni Frans Timmermans și Karmenu Vella. Modificările propuse și documentația sunt disponibile la adresa aceasta. Modificările se bazează pe adaptarea Directivei 83 din 1998, amendată în 2003, 2009 și 2015.

imagine: © European Union , 2018 / Source: EC – Audiovisual Service / Photo: Georges Boulougouris

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.