Noi măsuri de reducere a birocrației anunțate de Comisia Europeană

Noi măsuri de reducere a birocrației anunțate de Comisia Europeană

Cetățenii statelor membre ale UE care locuiesc sau lucrează în alt stat membru beneficiază de noi măsuri de reducere a birocrației. Dispare ștampila, de exemplu, atunci când cetățenii care se mută sau locuiesc în altă țară din UE trebuie să demonstreze că documente oficiale precum certificatele de naștere, de deces sau de căsătorie sunt autentice.

Din 16 februarie, se aplică la nivelul întregii Uniuni Europene noile norme UE vizând reducerea costurilor și a formalităților pentru cetățenii care locuiesc în afara țării lor de origine. Conform Comisiei Europene, în temeiul noului regulament,  ștampila amintită mai sus și procedurile birocratice legate de obținerea sa nu vor mai fi necesare atunci când se prezintă autorităților dintr-o țară a UE documente oficiale emise într-un alt stat membru. În temeiul noilor norme, în multe cazuri, cetățenii nu vor mai fi nevoiți să furnizeze o traducere legalizată/oficială a documentului lor oficial. În același timp, regulamentul prevede garanții solide pentru prevenirea fraudei.

De precizat că normele acestea se referă doar la autenticitatea documentelor oficiale, statele membre continuând să aplice normele lor naționale privind recunoașterea conținutului și a efectelor unui document oficial eliberat într-un alt stat membru al Uniunii. Noul regulament vizează mai multe tipuri de documente.

Comisia Europeană transmite o serie de practici birocratice cărora noile norme le pun capăt:

  • documentele oficiale (de exemplu, certificatele de naștere, de căsătorie sau de atestare a absenței cazierului judiciar) emise într-o țară a UE trebuie să fie acceptate ca autentice de către autoritățile altui stat membru, fără să fie necesară o ștampilă de atestare a autenticității;
  • regulamentul adoptat suprimă și obligația impusă cetățenilor de a furniza în toate cazurile o copie certificată și o traducere autorizată a documentelor lor oficiale. Cetățenii pot solicita un formular standardizat multilingv, disponibil în toate limbile oficiale ale UE, urmând a fi prezentat ca instrument util pentru traducerea documentelor oficiale respective, care să fie atașat la acestea, evitându-se astfel cerința traducerii lor;
  • Regulamentul stabilește garanții împotriva fraudei: în cazul în care o autoritate destinatară are îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea unui document oficial, va putea verifica autenticitatea acestuia cu autoritatea emitentă din cealaltă țară a UE prin intermediul unei platforme IT existente, Sistemul de informare al pieței interne (IMI).

Totodată, sunt introduse o serie de formulare standardizate multilingve ce pot fi utilizate ca instrumente utile pentru traducerea documentelor oficiale (nașterea, faptul că o persoană este în viață, decesul, căsătorie, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă, parteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat, domiciliul și/sau reședința, absența cazierului judiciar).

Mai multe informații  sunt disponibile pe portalul european e-justiție. Peste 17 milioane de cetățeni europeni trăiesc într-o țară UE diferită de cea de origine. Câteva milioane dintre aceștia sunt reprezentate de cetățeni români.

sursă imagine: Pixabay

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *