Inițiativă comună UE-ONU pentru eliminarea violenței împotriva femeilor

Inițiativă comună UE-ONU pentru eliminarea violenței împotriva femeilor

Pe 20 septembrie, Uniunea Europeană și Națiunile Unite au anunțat lansarea unei inițiative având ca scop eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor în toate formele sale. „Spotlight Initiative to eliminate violence against women and girls” a fost lansată în contextul Adunării Generale a Națiunilor Unite 72.


Inițiativa își propune să proiecteze eliminarea violenței împotriva femeilor în centrul eforturilor pentru asigurarea egalității de gen și capacitării femeilor, în linie cu agenda pentru dezvoltare sustenabilă și cu noul consens european privind dezvoltarea adoptat anul acesta.

O anvelopă financiară de 500 de milioane de euro, având Uniunea Europeană ca principal donator, va susține acțiunile acestei inițiative în următorii ani, fiind invitați și alți donatori să se alăture proiectului.

Spotlight Initiative își va concentra eforturile pe Asia, regiunea Pacificului, Africa, în special Africa Subsahariană, America Latină și Caraibe și pe formele prevalente de violență împotriva femeilor din aceste regiuni, incluzând:

  • practici dăunătarea și violență de gen și sexuale;
  • forme de violență domestică și violență familială;
  • femicid;
  • trafic de ființe umane;
  • exploatare economică.

Acțiunile vor urmări, printre altele, intervenții în zone precum:

  • cadrul legislativ;
  • politici și instituții;
  • măsuri preventive;
  • acces la servicii;
  • îmbunătățirea colectării datelor.

Inițiativa vine din partea Uniunii Europene în contextul eforturilor globale de rezolvare a acestei probleme. Statisticile arată că 35% dintre femei au experiment diferite forme de violență la un anumit punct al vieții acestora, în unele țări procentul ridicându-se chiar și la 70%. Mai mult, la nivel global, 700 de milioane de femei erau măritate înainte de vârsta de 18 ani, dintre care 250 de milioane înainte de vârsta de 15 ani. În 30 de țări, peste 200 de milioane de femei și fete trecuseră prin diferite proceduri de mutilare genitală.

Însă statisticile de mai sus nu sunt complete, existând diferite practici și acțiuni care afectează negativ împuternicirea celor asupra cărora se răsfrâng. Violența de gen rămâne o problemă gravă la nivel internațional și o barieră în calea asigurării egalității de gen și asigurării accesului la drepturi, incluzând, în acest caz, chiar și drepturi fundamentale precum demnitate și siguranță, integritate corporală, acces la justiție.

Mai multe detalii despre inițiativă sunt disponibile pe site-ul Națiunilor Unite, la adresa următoare: www.un.org/en/spotlight-initiative/index.shtml

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.

One Reply to “Inițiativă comună UE-ONU pentru eliminarea violenței împotriva femeilor”

Comments are closed.