Dintre prioritățile UE în zona drepturilor omului

Dintre prioritățile UE în zona drepturilor omului

Pe 26 februarie 2018, Consiliul Uniunii Europene a adoptat prioritățile Uniunii Europene în forumurile privind drepturile omului din cadru Organizației Națiunilor Unite în 2018.

Redau principalele idei din cele 25 de puncte ale concluziilor, întrucât oferă o idee de ansamblu asupra modului în care se va situa Uniunea Europeană, organizație din care face parte și România, în dezbaterile privind drepturile omului.

 1. Considerarea respectului pentru drepturile omului ca valoare fondatoare a UE și considerarea păcii și securității, drepturilor omului și dezvoltării ca fiind inseparabile.
 2. Sprijinirea angajamentului Secretarului General al ONU privind creșterea profilului drepturilor omului și rezolvarea problemelor create de abuzuri și violări ale drepturilor omului.
 3. Reafirmarea sprijinului pentru independența și activitatea Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului și pentru întregul sistem ONU privind drepturile omului.
 4. Poziția potrivit căreia membrii Consiliului pentru Drepturile Omului ar trebui să se ridice la cele mai înalte standarde privind promovarea și protecția drepturilor omului.
 5. Promovarea și protecția drepturilor omului la nivel global de către Uniunea Europeană prin diferite mecanisme, printre care se află și Reprezentantul Special al UE pentru Drepturile Omului.
 6. Menținerea implicării active în eforturile globale privind atingerea egalității de gen, îmuternicirii femeilor și avansării drepturilor femeilor ca prioritate. Continuarea integrării perspectivei de gen în forumurile privind drepturile omului. Angajament pentru promovarea și protecția drepturilor și sănătății sexualeși reproductive. Eliminarea tuturor formelor de violență și discriminare împotriva femeilor și fetelor din întreaga lume.
 7. Sprijinirea și apărarea organizațiilor societății civile care luptă pentru drepturile omului, a apărătorilor și avocaților pentru drepturile omului.
 8. Continuarea eforturilor pentru terminarea impunității, consolidării răspunderii și sprijinirii justiției de tranziție. Protecția civililor, sprijinirea inițiativelor care previn distrugerea patrimoniului cultural.
 9. Sprijinirea Curții Penal Internaționale (ICC), a universalității Statutului de la Roma și a deciziei de activare a jurisdicției ICC asupra crimelor de agresiune.
 10. Sprijinirea unui sistem puternic de protecție a drepturilor omului pe continentul european, în care Consiliul Europei și Convenția Europeană privind Dreturile Omului sunt pietre de temelie.
 11. Promovarea în relațiile externe a respectului pentru diversitate prin protejarea și promovarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, în acord cu normele și standardele Consiliului Europei și ale ONU.
 12. Sprijinirea inițiativelor din sistemul ONU privind situația drepturilor omului. Coreea de Nord, Myanmar, Burundi. Sprijinirea acțiunilor privind Iranul, anexarea ilegală Crimeii și a Sevastopolului, RD Congo, Siria. Promovarea unor acțiuni în alte zone care necesită atenție.
 13. Opoziție față de pedeapsa capitală în orice circumstanțe și promovarea abolirii aplicării ei la nivel global.
 14. Implicarea în lupta împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente degradante, inumane sau crude, în special când sunt folosite de forțele de securitate sau de personalul responsabil de aplicarea legii.
 15. Investigarea efectivă și promptă, într-o manieră transparentă și imparțială, de către state a disparițiilor forțate și execuțiilor extrajudiciare de către forțe publice sau private, precum și acuzarea adecvată a celor responsabili.
 16. Condamarea terorismului în toate formele și manifestările sale, comise de oricine și cu orice scop. Asigurarea răspunsului la crimele de terorism cu respectarea dreptului internațional, incluzând dreptul internațional al drepturilor omului, al refugiaților și dreptul umanitar internațional.
 17. Menținerea atenției asupra promovării și protecției asupra drepturilor culturale, sociale și economice și a eforturilor privind implementarea printr-o abordare bazată pe drepturi a Obiectivelor de Dezvoltare Sustenabilă.
 18. Reafirmarea faptului că toate formele de trafic de ființe umane, incluzând migranți și refugiați, reprezintă grave abuzuri și violări ale drepturilor omului, o formă de crimă organizată, și gravă amenințare la adresa păcii, guvernării democratice și a statului de drept.
 19. Promovarea efectivă a drepturilor omului, acordând atenție riscurilor specfice ale persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate (ex. refugiații).
 20. Condamarea cazurilor în care libertatea și securitate indivizilor și a grupurilor sunt nesocotite, incluzând situațiile confirmate de arestrări și rețineri arbitrare (Turcia, China, Eritrea, Venezuela, Israel).
 21. Sprijinirea drepturilor la libertatea de opinie și exprimare online și offline, incluzând pentru jurnaliști și bloggeri, și a libertății de adunare și asociere la nivel global. Oprirea restricționărilor acestor libertăți și a spațiului pentru organizațiile societății civile. Condamnarea actelor de hărțuire și violență la adresa jurnaliștilor și a altor actori media de actori statali sau non-statali.
 22. Apelul către taote statele de a confirma sprijinul pentru respectarea obligațiilor privind libertățile politice (dreptul la opoziție politică, dreptul la protest pașnic, dreptul de a participa la chestiunile publice, respectarea normelor democratice și a statului de drept).
 23. Promovarea libertății religioase sau a credinței a tuturor persoanelor, opoziția față de intoleranța religioasă, și încurajarea eforturilor pentru o mai bună protecție a persoanelor aparținând minorităților religioase sau de altfel în întreaga lume în fața discriminării, persecuției și violenței. Opoziție față de toate formele de rasism, discriminare rasială, xenofobie sau intoleranță asociată.
 24. Susținerea și promovarea drepturilor copilului; eliminarea tuturor formelor de violență la adresa acestora, incluzând intimidarea și practici dăunătoare precum mariajul timpuriu.
 25. Cooperarea cu toți actorii implicați de la nivel global privind inițiative care asigură implementarea liniilor directive ale ONU privind mediul de afaceri și drepturile omului.

Traducerile și enumerările de mai sus sunt rezumate ale punctelor adoptate de Consiliul UE. Pentru întreaga formulare și întregul conținut al acestora, curioșii pot verifica anexa publicată de instituția europeană.

De asemenea, „Uniunea Europeană reiterează poziția sa solidă că toate drepturile omului sunt universale, indivizibile, interdepedente și interrelaționate”. Precizez și acest lucru, chiar dacă consider ultima formulare ca fiind fie o exprimare nefericită, fie o politică greșită.

Concluziile Consiliului privind prioritățile Uniunii Europene în forumurile Națiunilor Unite privind drepturile omului sunt adoptate anual și stabilesc principalele linii de acțiune ale UE în acest context.

sursă imagine: Pixabay

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.