Declarația G20 privind Lupta împotriva Terorismului

Declarația G20 privind Lupta împotriva Terorismului

Ultimele zile au de-a dreptul spectaculoase în perspectiva evenimentelor de la nivelul politicii internaționale. De la măsuri neașteptate, de la activarea unor discuții și negocieri pe teme sensibile până la summituri multilaterale și întâlniri între liderii marilor puteri. Asta dacă nu adăugăm și Consiliul Uniunii Europene pe Politică Externă sau negocierile privind diferite acorduri bilaterale.

Am considerat că este necesar să aruncăm o privire pe o declarație a G20 privind lupta împotriva terorismului. Declarația a fost publicată în limba engleză astăzi, de către grupul celor mai dezvoltate 20 de economii ale lumii. Reiau cele 9 puncte din declarație, traducându-le, deoarece evidențiază câteva aspecte importante (unele de bază) în ceea ce privește fenomenul.

g20 sign brisbane
sursa imagine: M. W. Hunt / Shutterstock.com
  1. Condamnăm, în termenii cei mai puternici, odioasele atacuri teroriste din Paris, de pe 13 noiembrie, și din Ankara, de pe 10 octombrie. Reprezintă un afront inacceptabil adus umanității. Transmitem cele mai profunde condoleanțe ale noastre victimelor atacurilor teroriste și familiilor acestora. Reafirmăm solidaritatea și hotărârea privind lupta împotriva terorismului în toate formele sale, oriunde ar avea loc.
  2. Rămânem uniți în combaterea terorismului. Răspândirea organizațiilor teroriste și creșterea significantă, la nivel global, a actelor de terorismsubminează direct pacea și securitatea internațională și pune în pericol eforturile aflate în desfășurare pentru a îmbunătăți economia globală și pentru a asigura creștere și dezvoltare sustenabilă.
  3. Fără echivoc, condamnăm toate actele, metodele și practicile de terorism, care nu poate fi justificat în nicio circumstanță, indiferent de motivație, în toate formele și manifestările, indiferent de cine și unde au fost comise.
  4. Reafirmăm că terorismul nu poate și nu trebuie să fie asociat cu nicio religie, naționalitate, civilizație sau grup etnic.
  5. Lupta împotriva terorismului este o prioritate majoră pentru toate țările noastre și reiterăm hotărârea noastră de a lupta împreună pentru a preveni și suprima actele teroriste printr-o crescândă solidaritate și cooperare internațională, cu recunoașterea deplină a rolului central al Națiunilor Unite, și în concordanță cu Carta ONU și obligațiile dreptului internațional, incluzând dreptul internațional privind drepturile omului, dreptul internațional privind refugiații și dreptul umanitar internațional, precum și prin deplina implementare a convențiilor internaționale relevante , rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU și Strategia Globală a ONU privind Combaterea Terorismului.
  6. Rămânem, de asemenea, angajați în combaterea canalelor de finanțare ale terorismului, în special prin cooperare sporită în domeniile schimburilor de informații și înghețării activelor teroriste, criminalizării finanțării terorismului, regimurilor de sancțiuni financiare puternic specifice, referitoare la terorism și finanțarea terorismului, incluzând prin implementarea rapidă a standardelor Grupului de Lucru privind Acțiunea Financiară (Financial Action Task Force / FATF) în toate jurisdicțiile. Vom continua să implementăm recomandările și instrumentele relevante ale FATF. Facem apel la FATF să identifice măsuri, inclusiv referitoare la cadrul legal, pentru a îmbunătăți combaterea finanțării terorismului și sancțiunile financiare specifice și implementarea acestora.
  7. Acțiunile noastre împotriva terorismului trebuie să continue să fie parte a unei abordări comprehensive bazate pe rezolvarea condițiilor care duc la terorism, după cum sunt stimulate în Rezoluția 2178 a Consiliului de Securitate ONU, contracarând extermismul violent, contracarând radicalizarea și recrutarea, împiedicând mișcările teroriste, contracarând propaganda teroristă și prevenirea exploatării tehnologiei, comunicațiilor și resurselor de către teroriști pentru a incita la acte teroriste, incitarea la acte teroriste și glorificarea violenței trebuind prevenite. Recunoaștem nevoia de a lucra proactiv la toate nivelurile pentru a preveni extermismul violent și de a sprijini societatea civilă în ocuparea tinerilor și promovarea incluziunii tuturor membrilor societății.
  8. Suntem îngrijorați de fluxul pronunțat și crescând al luptătorilor teroriști străini și de amenințarea pe care o pune tuturor statelor, incluzând țările de origine, de tranzit și de destinație. Suntem hotărâți să rezolvăm această amenințare prin sporirea cooperării și dezvoltând măsuri relevante pentru a preveni și combate acest fenomen, incluzând împărtășirea de informații operațională, managementul frontierelor pentru detectarea călătoriilor, măsuri preventive și răspuns juridic penal adecvat. Vom conlucra pentru a îmbunătăți securitatea aviatică globală.
  9. Atacurile teroriste recente și continue în diverse colțuri ale lumii au arătat încă o dată nevoia de mai multă solidaritate și cooperare internațională în lupta împotriva terorismului. Ne vom aminti întotdeauna de victimele acestora atacuri.

Aceasta ar fi traducerea declarației comune. Cuprinde idei și viziuni comprehensive asupra problemelor actuale în privința terorismului. Se vede cine a propus ce, se vede faptul că cele mai puternice state sunt determinate să facă, din nou, o alianță împotriva terorismului.

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.