Comments policy

 1. Autorul comentariului este responsabil pentru cuvintele pe care le scrie.
 2. Proprietarul blogului își rezervă dreptul de a edita comentarii.
 3. Comentariile spam nu vor fi aprobate și vor fi marcate ca atare.
 4. Proprietarul blogului își rezervă dreptul de a elimina link-urile din formularul de comentarii.
 5. Proprietarul blogului își rezervă dreptul de a nu aproba comentarii.
 6. Toate primele comentarii ale diverșilor cititori vor fi aprobate de un moderator.
 7. Proprietarul blogului își rezervă dreptul de folosi adresele de e-mail pentru informare.
 8. Autorul comentariului este de acord cu stocarea adresei IP de unde provine mesajul.
 9. Politica de comentarii1 poate fi accesată de pe prima pagină.
 10. Prin acțiunea de a comenta2, autorul comentariului este de acord cu politica de comentarii.

Prezenta politică de comentarii este valabilă începând cu 25 iulie 2014. Politica privind comentarii din data de 29 decembrie 2012 este abrogată la data intrării în vigoare a acesteia.

 1. comments policy []
 2. completarea formularului de comentarii []