Comisia Europeană a început consultărilor pentru protejarea persoanelor care lucrează prin intermediul platformelor

Comisia Europeană a început consultărilor pentru protejarea persoanelor care lucrează prin intermediul platformelor

Persoanele care lucrează prin intermediul platformelor fac parte, cei mai mulți dintre aceștia, din rândul precariatului, dincolo de mituri precum flexibilitatea mai mare, oportunități de angajare și venituri suplimentare. Precariatul, în acest sens, este folosit cu sensul condițiilor de muncă precare, incluzând condiții contractuale abuzive, accesul la servicii de sănătate și securitate socială, lipsa predictibilității. Nu este vorba doar de veniturile pe care aceștia le au, dar și de situația drepturilor acestora.  Comisia Europeană a lansat pe 24 februarie 2021 prima etapă a consultării partenerilor sociali europeni cu privire la modalitățile de îmbunătățire a condițiilor de muncă pentru persoanele care lucrează prin intermediul platformelor digitale.

Prin munca prin intermediul platformelor se înțelege forma de coupare care folosește platformele online pentru a permite organizațiilor și persoanelor să apeleze la alte organizații și persoane pentru a oferi servicii în schimbul unor plăți. Sunt câteva caracteristici principale ale muncii prin intermediul platformelor: munca plătită este organizată printr-o platformă online, sunt implicate trei părți (platforma online, clientul și lucrătorul), scopul este să desfășoare sarcini specifice, munca este contractată, joburile sunt separate în sarcini, serviciile sunt oferite în funcție de cerere.

UE încercă să îmbunătățească condițiilor de muncă ale persoanelor care lucrează prin intermediul acestor platforme. Scopul acestei prime consultări a partenerilor sociali este de a colecta punctele de vedere ale partenerilor sociali europeni cu privire la necesitatea și direcția unei posibile acțiuni a UE în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă pentru lucrătorii care își desfășoară activitatea prin intermediul acestor platforme. Consultarea va fi deschisă timp de cel puțin șase săptămâni.

Comisia Europeană a identificat câteva arii în care sunt provocări de soluționat în cu privire la munca prin intermediul platformelor: situația în privința ocupării, condițiile de muncă, accesul la protecție socială, acccesul la reprezentare și negocieri colective, dimensiunea transfrontalieră a muncii prin intermediul platformei – incluzând și contribuțiile la asigurări sociale și colectarea taxelor, managementul algoritmic, formarea și oportunitățile profesionale pentru persoanelor care lucrează prin platforme.

Acțiunea Uniunii Europene începe cu consultarea partenerilor sociale, respectiv sindicatele și patronatele, pentru a identifica nevoile și posibilele acțiuni ale UE pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru ale oamenilor care lucrează prin interemdiul platformelor digitale. Procedura de pregătire a propunerilor de politici sociale merită amintită întrucât este una specială. Articolul 154 alineatul (2) din TFUE prevede o consultare în două etape a partenerilor sociali pentru propuneri în domeniul politicii sociale în temeiul articolului 153 din TFUE. Cu excepția cazului în care partenerii sociali decid să inițieze negocieri între ei după prima sau a doua etapă a consultării, Comisia va prezenta o inițiativă legislativă până la sfârșitul anului.

imagine: Pixabay

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *