Sprijin UE pentru civilii afectați în Nagorno Karabakh

Sprijin UE pentru civilii afectați în Nagorno Karabakh

Comisia Europeană a anunțat un sprijin umanitar de 3 milioane de euro pentru a sprijini civilii acei mai afectați de conflictul din Nagorno Karabakh, peste cei 900.000 de euro alocați deja din octombrie de la începutul ostilităților.…

Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ din UE

Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ din UE

Comisia Europeană a prezentat pe 12 noiembrie 2020 prima strategie a UE privind egalitatea pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen, intersexuale și queer (LGBTIQ).

Strategia stabilește o serie de acțiuni specifice, grupate în patru categorii axate pe:

  • combaterea discriminării;
  • asigurarea siguranței;
  • construirea unor societăți favorabile incluziunii; și
  • adoptarea unui rol de frunte în promovarea egalității pentru persoanele LGBTIQ în întreaga lume.

Comisia Europeană consideră că Amazon încalcă legislația antitrust

Comisia Europeană consideră că Amazon încalcă legislația antitrust

Multinaționala americană Amazon a fost informată de către Comisia Europeană asupra unui punct de vedere preliminar prin care spune că Amazon a încălcat reglementările europene antitrust prin deformarea piețelor online de retail.

Comisia reproșează Amazon că folosește în mod sistematic datele comerciale care nu sunt publice ale vânzătorilor independenți activi pe platforma sa de piață în beneficiul propriei sale activități de vânzari de retail, care este în concurență directă cu cea a vânzătorilor terți.…

Provocări globale pentru agenda transatlantică

Provocări globale pentru agenda transatlantică

În mesajul de felicitare pentru președintele-ales al Statelor Unite, Joe Biden, Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a amintit nu doar valorile comune împărtășite de cele două comunități – democrație, libertate, drepturile omului, justiție socială și o economie deschisă -, ci și o serie de teme pentru viitor:

„Comisia Europeană este gata să intensifice cooperarea cu noua administrație și cu noul Congres pentru a soluționa provocările pe care le înfruntăm, în particular: lupta cu pandemia COVID-19 și împotriva consecințelor economice și sociale ale sale, rezolvarea împreună a schimbărilor climatice, promovarea unei transformări digitale care ajută oamenii, consolidarea securității noastre comune, precum și reformarea sistemului internațional bazat pe reguli.”

Așadar, COVID-19 și efectele sale, schimbările climatice, transformarea digitală, securitatea transatlantică și reforme la nivel multilateral.…

Acord la nivelul statelor membre privind programul InvestEU

Acord la nivelul statelor membre privind programul InvestEU

A fost anunțat un acord la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene privind un mandat parțial pentru negocieri cu Parlamentul European privind propunerea Comisiei Europene cu privire la InvestEU. Este parțial pentru o parte din condițiile InvestEU au fost deja soluționate în acorduri anterioare.…

Procedură de infringement începută privind deficiențe în combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei

Procedură de infringement începută privind deficiențe în combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei

Pachetul de toamnă de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de către autoritățile române în raport cu angajamentele luate de acestea la nivel european are opt cazuri în care România este menționată fie cu o scrisoare de notificare, fie cu opinie motivată, urmând, dacă nu sunt luate măsuri, să fie inițiată o acțiune în instanță împotriva României.…

Recomandări pentru statele UE pentru combaterea traficului de ființe umane

Recomandări pentru statele UE pentru combaterea traficului de ființe umane

Comisia Europeană a prezentat un raport de progres privind lupta împotriva traficului de ființe umane, urmărind măsurile luate din 2017 încoace. Raportul oferă informații privind trendurile recente în traficul de ființe umane, contextul pandemic și provocările care rămân și care au nevoie de acțiune prioritară.…

Parlamentul European a lansat Premiul Caruana Galizia pentru jurnalism

Parlamentul European a lansat Premiul Caruana Galizia pentru jurnalism

Daphne Caruana Galizia a fost o jurnalistă malteză asasinată în Malta pe 16 octombrie 2017 din cauza investigațiilor jurnalistice pe teme anticorupție pe care aceasta le promova. Investigațiile asupa atacului cu bombă asupra sa au evidențiat legături ascunse între mediul politic, guvernamental și de afaceri, legături bazate pe interese ilegitime.…