25 de acțiuni în domeniul climei propuse de OECD

25 de acțiuni în domeniul climei propuse de OECD

OECD are o campanie privind acțiunea climatică, concetrându-se pe cinci sectoare economice care pot rezolva problema a 90% din emisiile de gaze cu efect de seră: agricultură, construcții, electricitate, industrie și transporturi. Sunt propuse 25 de acțiuni pentru care există cunoștințele, instrumentele și resursele financiare pentru implementarea acestora. â

Traduc și redau aici cele 25 de măsuri, pe care le puteți accesa la adresa oecd.org/stories/climate-25-actions, de unde puteți afla mai multe informații și puteți accesa resurse suplimentare privind fiecare dintre aceste direcții de politici publice:

I. Agricultură:

 • Îmbunătățirea productivității în mod sustenabil prin inovație, astfel încât să fie reduse emisiile și asigurate resursele alimentare necesare unei populații crescânde;
 • Reformarea reglementărilor care distorsionează prețurilor, reglementări care cresc emisiile din domeniul agricol;
 • Folosirea taxelor și a plăților de sprijin pentru a reduce emisiile și gestiona impactul asupra fermierilor și consumatorilor;
 • Includerea agriculturii în strategiile naționale de diminuare a efectelor schimbărilor climatice;
 • Informarea consumatorilor și producătorilor asupra alegerilor alimentare și asupra reducerii resturilor alimentare.

II. Construcții

 • Asigurarea unor achiziții publice favorabile climei și investirea în construcții sustenabile;
 • Punerea în aplicare a unor conduri și standarde în domeniul construcțiilor prietenoase cu mediul înconjurător;
 • Folosirea stimulentelor financiare și fiscale pentru renovarea clădirilor existente;
 • Integrarea construcțiilor sustenabile în planificarea urbană și rurală;
 • Educarea planificatorilor și contractorilor asupra modurilor de construcție și menținere a clădirilor verzi.

III. Electricitate

 • Susținerea investițiilor în infrastructura, implementarea și dezvoltarea de energie verde;
 • Eliminarea treptată a cărbunelui și folosirea potențialului noilor surse de generare a energiei;
 • Folosirea prețului carbonului și soluționarea obstacolelor în calea tranziției către energie sustenabilă;
 • Canalizarea banilor publici în electricitate verde, folosind ca pârghie rolul autorităților subnaționale;
 • Capacitatea investitorilor și consumatorilor prin intermediul informației privind electricitatea sustenabilă.

IV. Industrie

 • Scalarea cercetării și dezvoltării pentru crearea unor noi procese industriale cu emisii reduse de carbon;
 • Reglementarea eficienței energetice în fabrici pentru diminuarea emisiilor;
 • Folosirea prețului carbonului, menținând competitivitatea pentru a diminua emisiile și încuraja inovația;
 • Îndrumarea altor sectoare economice în trecerea dela eficiența liniară la eficiența circulaă a resurselor;
 • Educarea în privința practicilor industriale sustenabile în materie de eficiență energetică și a folosirii resurselor.

V. Transporturi

 •  Scalarea cercetării, producerii și folosirii de combustibili cu zero emisii;
 • Crearea condițiilor pentru creșterea accesibilității și maximizăriii folosirii capacităților de transport;
 • Stabilirea unor prețuri care să încurajeze mobilitatea pasagerilor și transportul cargo în mod sustenabil;
 • Stabilirea transportului cu emisii reduse de carbon ca implicit în luarea deciziilor în sectorul public;
 • Distribuirea cunoștințelor asupra măsurilor testate care reduc emisiile transporturilor.

O broșură cu cele 25 de acțiuni în domeniul climei propuse de OECD este disponibilă la adresa aceasta (.pdf).

grafic: OECD

Sunt Mădălin Blidaru. Dacă vrei să îmi transmiți ceva, mă găsești la madalin [at] blidaru [dot] net sau pe diferite rețele sociale.